VTEK svarstys Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narės D. Nasevičienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Nasevičienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu. Esą, 2018 m. spalį D. Nasevičienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektą, susijusį su Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba. Šio projekto iniciatorė – kaimų bendruomenė „Viltija“, kuriai, esą, vadovauja D. Nasevičienei artimas asmuo.

VTEK inf.