Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtam 2019 metų biudžeto projektui

Kaišiadorių rajono savivaldybės prognozuojamas 2019 metų biudžetas 269 tūkst. Eur didesnis, lyginant su 2018 metų patvirtintu biudžetu, – 16913 tūkst. Eur, iš jų minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 100 tūkst. Eur (MMA 430 Eur), kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 33 tūkst. Eur, pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 90 tūkst. Eur, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti – 103 tūkst. Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio – 14893 tūkst. Eur, 268 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2018 metais. Per ateinančius metus Kaišiadorių rajono savivaldybė planuoja surinkti 1888 tūkst. Eur pajamų ir mokesčių iš turto, iš jų 260 tūkst. Eur – žemės mokesčio, 1520 tūkst. Eur – nekilnojamojo turto mokesčio, 90 tūkst. Eur – valstybinės žemės nuomos mokesčio, 132 tūkst. – kitų pajamų.

Siekiant įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, ateinančių metų biudžete planuojama skirti lėšų savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Atsižvelgiant į Kultūros ministerijos siūlymus ir rekomendacijas, kultūros darbuotojams bus peržiūrėtas ir pagal galimybes padidintas darbo užmokestis.

Po Vyriausybės pritarimo Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas bus pateiktas svarstyti Seimui. Po pirmojo svarstymo Seime biudžeto projektas paprastai grąžinamas Vyriausybei tobulinti, o tvirtinamas Seimo ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki metų pradžios.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.