Žaslių seniūnijoje – Afrikinis kiaulių maras. Nelegaliai kiaules auginęs asmuo slaptai bandė atsikratyti gaišenomis

Šių metų liepos 9 d. Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) gavo pranešimą apie galimai neteisėtai užkastus ūkinius gyvūnus. Kaišiadorių VMVT tarnyba į pranešimą reagavo nedelsiant. Per valandą nustatytos užkasimos vietos bei išaiškintas pilietis, kuris visa tai vykdė.

Atliekant epizootinį tyrimą, nustatyta, kad pilietis A. P., gyvenantis Žaslių sen., nelegaliai laikė dvi kiaules. Kiaulės, kaip savininkas teigia, krito dėl neaiškių aplinkybių. Pilietis apie sergančias ir kritusias kiaules neinformavo Kaišiadorių VMVT. Taip pat nieko nepranešė ir privačiam veterinarijos gydytojui. Inspektoriai, nuvykę į ūkį, atkasė kiaulių gaišenas, paėmė mėginius ir juos pristatė į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (NMVRVI) afrikinio kiaulių maro viruso nustatymui. Ūkyje atlikti dezinfekcijos darbai, taikyti apribojimai dėl gyvūnų ir produkcijos judėjimo. Nelegaliai laikytų kiaulių savininkas iškviestas į Kaišiadorių VMVT, kur jam bus taikomos administracinio poveikio priemonės.

Liepos 12 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018-07-12 raštą Nr. 31B6-(31.5.)-195 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame teigiama, kad pagal Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2018 m. liepos 12 d. pateiktą Tyrimų protokolą Nr. 2-18/10648 G1-2 A. P. neregistruotame kiaulių ūkyje, (nelegalus kiaulių augintojas) Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav. kiaulių gaišenose (nugaišo dvi kiaulės) nustatytas Afrikinis kiaulių maras.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos prašymu 2018 m. liepos 13 d. 14 val. buvo sušauktas Kaišiadorių rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos neeilinis posėdis, kuriame buvo nutarta:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 31d. nutarimo Nr. 99 redakcija) „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintais Ekstremaliųjų įvykių kriterijais (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo 11.1. papunkčiu gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkis, faktas, yra) konstatuoti, kad A. P. neregistruotame kiaulių ūkyje, (nelegalus kiaulių augintojas) Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav. įvyko ekstremalus įvykis.

2. Skirti Marijoną Kriaučiūną Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką – valstybinį veterinarijos inspektorių atsakingu už Kaišiadorių rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektų veiksmų koordinavimą afrikinio kiaulių maro pasireiškimo atveju ir priimti sprendimus „Dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo pasireiškus afrikiniam kiaulių maro ligos protrūkiui“.

3. Pritarti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakyme – nustatytų priemonių vykdymui.

4. Įpareigoti Marijoną Kriaučiūną Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką – valstybinį veterinarijos inspektorių apie vykdomas ir atliktas priemones, likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį, informuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorių kiekvieną dieną iki 17.00 val. kol bus galutinai likviduotas šis afrikinio kiaulių maro židinys.

5. Afrikinio kiaulių maro židinio likvidavimo priemonių vykdymo išlaidas privalo padengti A. P.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėja, kad šiltasis vasaros laikas itin palankus afrikiniam kiaulių marui plisti, todėl kiaulių augintojai turi būti budrūs ir atsakingai laikytis biologinio saugumo reikalavimų.