Žemės ūkio ministerija keičia deklaravimo taisykles, kuriose – išimtys dėl žalinimo

Žemės ūkio ministerija paskelbė derinti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių projektą, kuriame numatoma laikinai – 2022 metais – neriboti žemės ūkio gamybos pūdyme, naudojamame ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) įskaitai. Planuojama, kad taisyklės bus patvirtintos iki pasėlių deklaravimo pradžios – balandžio 19 d.

Ką svarbu žinoti ūkininkams

Reikalavimai žalinimo išmokoms gauti nesikeičia, tačiau ūkininkams leista nukrypti nuo reikalavimų siekiant išnaudoti žemės ūkio potencialą dėl Rusijos karo Ukrainoje pasekmių pasaulinei maisto rinkai.

Išimtis taikoma tik 2022 metų pasėlių deklaravimo laikotarpiui. Ūkininkai dėl to žalinimo išmokų nepraras.

Siūloma, kad žaliajame pūdyme gali būti vykdoma žemės ūkio gamyba (t. y. ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, nuimamas derlius) einamųjų metų produkcijai gauti. Žaliajame pūdyme auginami žemės ūkio augalai, neskirti derliui, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti įterpiami į dirvą.

Pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip EASV, kuria, be kita ko, gali būti pūdymas, kurio 1 kv. m atitinka 1 kv. m EASV ploto – atsisakoma nuostatos, kad iš šio pūdymo einamaisiais metais negaunama produkcijos.

EASV plotuose, kaip ir iki šiol, einamaisiais metais draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus, tačiau žaliajam pūdymui 2022 metais numatyta išimtis.

Į deklaravimo taisykles taip pat įtraukiamas punktas, pagal kurį pareiškėjai turės patvirtinti, jog yra susipažinę su pagrindinėmis lauko, daržo ir sodo augalų integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės gairėmis.

Europos Sąjungoms šalims narėms nukrypti nuo žalinimo reikalavimų leido Europos Komisija (EK), atsižvelgdama į iššūkius, kurių kyla dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. EK pabrėžė, kad išimtys bus taikomos tik ribotu laikotarpiu – tiek, kiek būtina – kol kas 2022 metais. Metų pabaigoje visos šalys narės turės pateikti detalias ataskaitas, kokia dalis pūdymo buvo dirbama.