Paskirstytos lėšos Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektams

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkurso komisijos 2019 m. balandžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. 1, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Lukoševičiaus įsakymu paskirstytos lėšos 2019 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektams. Komisija vertino paraiškas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkurso tvarkos apraše nurodytus prioritetus ir vertinimo kriterijus.

Konkursui buvo pateikta 14 paraiškų, lėšų poreikis – 18501 eurų, iš Savivaldybės biudžeto skirta 12500 eurų. Lėšos paskirtos startiniams komandų mokesčiams, aprangų įsigijimui, Kaišiadorių rajone organizuojamų varžybų apdovanojimams, smulkiam sportiniam inventoriui.

Finansuojamų projektų vadovai artimiausiu metu bus informuoti elektroniniu paštu dėl biudžeto lėšų naudojimo sutarčių su Savivaldybės administracija pasirašymo.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.