Paskirtos lėšos 2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams

Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėse vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę. Projektams finansavimas skiriamas iš Valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybių biudžetų.

Kaišiadorių rajono savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą komisijos teikimu, administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus įsakymu paskirtos lėšos 2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektui: Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos ir Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos bendram projektui skirta 6390 eurų. Iš jų 3567 eurų skirta iš Valstybės biudžeto lėšų, 2823 eurų numatoma skirti iš 2020 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto.

Dvi Kaišiadorių rajono savivaldybės neįgaliųjų organizacijos turės galimybę projekto lėšomis 12 mėnesių kartą per savaitę nemokamai lankyti užsiėmimus baseine, vadovaujant fizioterapeutui, ir kartą per savaitę užsiimti fizine veikla sporto salėje, taip pat bus surengta neįgaliųjų spartakiada.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija