Svarbu sportuoti saugiai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau- NVSC) Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus duomenimis, Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikia tik vienas sporto klubo paslaugas teikiantis objektas, kuriam išduotas leidimas higienos pasas. Šiais metais vienas sporto klubas leidimą higienos pasą panaikino.

Primename, kad sporto klubų paslaugų veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai išduotą leidimą-higienos pasą, o pratybas (užsiėmimus, treniruotes) vedantys asmenys turi būti kvalifikuoti ir turėti specialų išsilavinimą. Leidimas higienos pasas ir sporto klubo paslaugų vidaus tvarkos taisyklės turi būti gerai matomoje vietoje.

 Atkreipiame dėmesį, kad sporto klubo patalpos, įrenginiai, inventorius turi būti švarūs, valomi paslaugų teikėjo nustatyta tvarka. Taip pat patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti įrangos, inventoriaus valymui skirtų valymo priemonių, kuriomis, esant poreikiui, galėtumėte pasinaudoti.

Ypač svarbu, kad sporto klubo paslaugų teikėjas suteiktų tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus, įrankių naudojimą, su konkrečiomis paslaugomis susijusią riziką sveikatai, galimas pasekmes bei vidaus tvarkos taisykles. Visą šią informaciją privaloma suteikti prieš sudarant sutartį.

Pagrindinius reikalavimus sporto klubų  įrengimui bei saugių paslaugų užtikrinimui, nustato Lietuvos Respublikos higienos norma HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“.