Kas Kaišiadorių rajone gali gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis?

Maisto produktus ir higienos prekes gali gauti tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (187,50 Eur).

Parama gali būti skiriama asmenims, kurių šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP dydžio (187,50 Eur), bet neviršija 2,2 VRP dydžio (275 Eur) per mėnesį šiais atvejais:

 • bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kai per paskutinius tris mėnesius prieš prašymo (sutikimo) pateikimą turėjo išlaidų dėl gaisro, stichinės nelaimės, šeimos nario mirties, ligos ar neįgalumo;
 • šeimai, turinčiai tris ir daugiau vaikų;
 • šeimai, netekusiai maitintojo;
 • senyvo amžiaus vienišam, vienam gyvenančiam asmeniui;
 • kitais atvejais, jeigu parama maisto produktais ir higienos prekėmis yra būtina ir nepatenkate į nurodytus atvejus.

Kur kreiptis esant sunkumams ir poreikiui gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis?

Susidūrus su sunkumais, iš karto kreipkitės į gyvenamosios vietos seniūniją dėl galimybės gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis!

Smulkesnė informacija teikiama seniūnijose:

 • Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje – tel. 8 699 43741; el. p. vida.grigaliuniene@kaisiadorys.lt;
 • Kaišiadorių miesto seniūnijoje – tel. 8 684 86907; el. p. daiva.kaziukeniene@kaisiadorys.lt;
 • Kruonio seniūnijoje – tel. 8 698 46387; el. p. inna.adomaitiene@kaisiadorys.lt;
 • Nemaitonių seniūnijoje – tel. 8 676 96923; el.p. rita.parniauskiene@kaisiadorys.lt;
 • Palomenės seniūnijoje – tel. 8 612 68494; el.p. dalia.skerniskiene@kaisiadorys.lt;
 • Paparčių seniūnijoje – tel. 8 670 96812; el.p. andrius.stakeliunas@kaisiadorys.lt;
 • Pravieniškių seniūnijoje – tel. 8 674 05319; el.p. inga.seputiene@kaisiadorys.lt;
 • Rumšiškių seniūnijoje – tel. 8 647 09073; el.p. rita.zelionkiene@kaisiadorys.lt;
 • Žaslių seniūnijoje – tel. 8 620 12550; el.p. giedre.sasnauskiene@kaisiadorys.lt;
 • Žiežmarių apylinkės seniūnijoje – tel. 8 608 51878; el.p. birute.tamkutoniene@kaisiadorys.lt;
 • Žiežmarių seniūnijoje – tel. 8 647 08325; el.p. ilona.grauziene@kaisiadorys.lt

Parama dalijama kas antrą mėnesį. Norint gauti paramą 2020 m. birželio mėnesį, reiktų kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją iki 2020 m. gegužės 10 d.

Projekto Kaišiadorių rajono savivaldybėje koordinatorė Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Mockevičienė, tel. 8 686 46210

Naujienos iš interneto