Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkursą

Vadovaudamasi 2024 m. balandžio 29 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17E-81 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkursą. Paraiškas galima teikti adresu dokumentai@kaisiadorys.lt iki gegužės 20 d. 9 val.

Sporto rėmimo projektų konkurso tikslas – remti Savivaldybės sportininkų ir Kaišiadorių rajono gyventojų fizinio aktyvumo veiklas. Projektus konkursui gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias organizacijas ir biudžetines įstaigas.

Konkurso lėšos pagal prioritetus skirstomos taip:

  1. Klubų, kurių komandos dalyvauja nacionalinio ir tarptautinio lygio varžybose, projektams skiriama 40 % projektų konkurso lėšų.
  2. Klubų, kurių komandos dalyvauja rajoninėse ir regioninėse varžybose, projektams – 30 % projektų konkurso lėšų.
  3. Olimpinėms sporto šakoms priskiriamų individualių sportininkų, kurie varžosi aukšto meistriškumo sporto varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo sporto stovyklose, projektams – 10 % projektų konkurso lėšų, bet vienam projektui – ne daugiau kaip 750 eurų.
  4. Individualių sporto šakų sportininkų, atstovaujančių Savivaldybei Lietuvos ir tarptautinėse varžybose, projektams – 10% projektų konkurso lėšų.
  5. Fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto renginių organizavimui – 10 % projektų konkurso lėšų.

Daugiau informacijos: Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vyriausioji specialistė Rita Janušaitytė, tel. +370 600 14 234, el. p. rita.janusaityte@kaisiadorys.lt.