Kombainų gaisrai – ugnis įsiplieksti gali ir nuo vienos kibirkšties

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai ūkininkams nuolat primena, kad žemės ūkio technika turi būti aprūpinta pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

Štai Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriai rajone lanko atviras teritorijas ir tikrina, ar laukuose dirbanti žemės ūkio technika turi visas būtinas gaisrui gesinti priemones ir ar jos yra tinkamos naudojimui.

Kaip apsisaugoti:

  • norint išvengti kombainų ir kitos žemės ūkio technikos gaisrų, būtina naudoti tvarkingus kibirkščių gesiklius. Kombainų variklių, neturinčių antvožų, kolektorius reikia apsaugoti nuimamais metaliniais skydeliais arba sieteliais (su 2 mm skersmens kiaurymėmis);
  • nuo variklio ir jo mazgų būtina nuolat nuvalyti dulkes, smulkių šiaudų masę ir kuro bei tepalo nuotekas;
  • elektros laidų izoliaciją reikia apsaugoti nuo trinties, mechaninio bei šiluminio poveikio, gerai sutepti besisukančius mazgus.

Kombaine privalo būti 2 gesintuvai ir nedegus audeklas. Pageidautina turėti ir kastuvą, kad ugnį galima būtų nuslopinti žemėmis; remontuoti ir laikyti derliaus nuėmimo techniką ir agregatus leidžiama ne arčiau kaip 30 metrų nuo javų plotų. Be to, lauko sąlygomis į kombainų, traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų kuro talpyklas degalai gali būti pilami tik nedirbant jų varikliams.

Liepos-rugsėjo mėnesiais vyksta prevencinė akcija „Saugi javapjūtė“, kurios metu tikrinama, ar laukuose dirbanti žemės ūkio technika aprūpinta pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Patikrinimų metu, nustačius priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, gali būti skiriama bauda iki 600 eurų.