Parama veiklai plėtoti kaime

Nuo rugsėjo 1 dienos startavo kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Parama teikiama įvairioms ne žemės ūkio veikloms plėtoti, išskyrus keletą neremtinų veiklų, kurių sąrašas šiais metais yra kur kas trumpesnis, lyginant su ankstesnėse įgyvendinimo taisyklėse buvusiu sąrašu.

Pretenduoti į paramą gali fiziniai asmenys (ūkininkai, dirbantys pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą) bei privatūs juridiniai asmenys – labai mažos ir mažos įmonės. Ataskaitiniais metais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjo deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos turi sudaryti: fiziniam asmeniui 12 minimalios mėnesinės algos dydžių, juridiniam asmeniui – 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių. Nemažiau kaip 10 proc. projekto vertės (su PVM) turi sudaryti nuosavos pareiškėjo lėšos. Skolintos lėšos finansuojant projektą negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės (su PVM).

Pareiškėjo projekte numatyta vykdyti veikla turi būti kaimo vietovėje. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta deklaruota kaimo vietovėje, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje. Juridinio asmens – buveinė, gamybinės patalpos ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Pareiškėjas vykdomoje veikloje turi sukurti bent vieną naują darbo vietą, taip pat, ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų įdarbinti kaimo gyventojus.

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas (finansuojama iki 50 proc.) ir proporcingai planuojamoms sukurti naujoms darbo vietoms: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 eurų. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti  200 000 eurų, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau darbo vietų. Daugiau informacijos pateikiama internete www.nma.lt. Nemokamai konsultuojame Kaišiadorių TVIC (Gedimino g. 48) iš anksto užsiregistravusius klientus. Registruotis galima tel. 8 346 60466 arba el.p. kaisiadoriutvic@gmail.com.

Rūta Ramanauskienė
Kaišiadorių TVIC vadybininkė

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto