Skelbiamas Neformaliojo švietimo projektų rėmimo konkursas

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros įsakymu patvirtintu Neformaliojo švietimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašu, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo švietimo projektų rėmimo konkursą.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti vaikų ir jaunimo iki 18 metų neformaliojo švietimo veiklos įvairovę ir užimtumą vasaros atostogų metu.

Konkurso uždaviniai:

  • užimti kuo daugiau Kaišiadorių rajono vaikų ilgesniam laikui dieninėse, turistinėse vasaros poilsio stovyklose;
  • skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;
  • sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtinų vaikų užimtumui vasaros metu.

Paraiškas konkursui reikia pateikti iki 2018 m. gegužės 21 d. 12 val. adresu Katedros g. 4, Kaišiadorys (120 kabinetas) arba elektroniniu paštu dokumentai@kaisiadorys.lt.

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos.

Informacijos apie neformaliojo švietimo projektų rėmimo konkursą galima teirautis telefonu 8 600 14 234, el. paštu: rita.janusaityte@kaisiadorys.lt

Konkurso tvarkos aprašas ir paraiškos forma

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.