Žygyje į Kruonį, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti, dalyvavo ir jaunieji šauliai

Vasario 15 dieną, minėdami Lietuvos valstybės atkūrimą, Kaišiadorių jaunieji šauliai susirinko prie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros ir su Lietuvos trispalve bei Šaulių sąjungos vėliavomis iškeliavo į Kruonį, kur vakare vyko minėjimas.

Viso visi jaunieji šauliai įveikė 24 kilometrų žygį, kuriame jiems tikrai nepritrūko motyvacijos. Atkeliavęs į Kruonio miestelį patriotiškai nusiteikęs jaunimas toliau dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimui skirtame renginyje bei pagerbė Kruonio miške palaidotus partizanus.

Kruonio Gojaus šilelyje ilsisi apie 30 Lietuvos gynėjų palaikai. Dalies jų pavardės iškaltos išdrožtame kryžiuje, pastatytame šilelyje. Tarp jų yra ir vienintelės merginos – Genės Lekavičiūtės-Saulutės pavardė. Kasmet čia Vasario 16-tą rumšiškiečio Vytauto Markevičius iniciatyva vyksta šio didvyriško žygio paminėjimas.

„Smagu, kai mūsų daugėja ir rodome pavyzdį, jog jaunoji karta nėra išlepusi ir iš kelmo spirta“ – sakė Kaišiadorių jaunųjų šaulių kuopos būrio vadas Tomas Radvila ir kvietė prie Šaulių sąjungos prisijungti iššūkių ir nuotykių nebijantį jaunimą.

Iš istorijos

Buvo dar šalta, speiguota naktis į 1946 metų vasario 16-ąją, kai, persikėlę per Nemuną, trys Prienų krašte kovoję partizanai Pranas Žukauskas-Šalmas, gimęs 1927 metais Darsūniškio mstl., Stasys Lekavičius-Gulbinas, gimęs 1926 metais Rūčkakiemio kaime, Kruonio valsčiuje, ir Jurgis Krušinskas-Žiedelis, gimęs 1926 metais Prienų valsčiuje, mums brangios šventės išvakarėse ėjo į Kruonio miestelį kabinti Trispalvės. Jau persikėlę per Nemuną jie pakliuvo į NKVD kareivių ir stribų pasalą. Sako, Šalmas, buvo sužeistas į koją ir, nematydamas kitos išeities, susisprogdino granata. Kiti du žuvo nuo priešų kulkų. Tai vyko ties Lapainios upeliu, prie Darsūniškio. Besiginantys spėjo nušauti tik čekistų šunį. Atvežė tada keturis kūnus ir numetė Kruonio aikštėje. Po kelių dienų surišę vielomis tris partizanų kūnus bei negyvą šunį nuvežė į Kruonio mišką ir numetė į buvusį apkasą.