Administracijos direktorius atsakė į gyventojų klausimus dėl miesto aikštės rekonstrukcijos

Pastaruoju metu kyla daug diskusijų ir klausimų gyventojams dėl Kaišiadorių miesto aikštės rekonstrukcijos. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera atsakė į visus gyventojams rūpimus klausimus.

Kodėl iškilo reikalas miesto aikštę rekonstruoti? (K.A.)

Lankydamasis kitų savivaldybių miestuose, kiekvienas pastebi, kad Kaišiadorių aikštė yra prastos būklės. O juk miesto centrinė aikštė – tai miesto vizitinė kortelė, kaip ji atrodo, tokią nuomonę miesto svečiai susidaro apie mus.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba dar 2015 m. vasario 23 d. sprendimu patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginį 2015–2017 metų veiklos planą ir 2015 m. Ūkio plėtros programoje nustatė priemonę: „07.02.02.04. Priemonė. Savivaldybės centrinės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo techninis projektas.“ Taigi Savivaldybės tarybos nariai priėmė sprendimą, galima teigti, kad ir dalis gyventojų žinojo, kad bus rekonstruojama savivaldybės aikštė.

Savivaldybės administracija 2015 m. atliko viešuosius pirkimus ir UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ laimėjo konkursą projektui dėl Kaišiadorių miesto aikštės ir jos prieigų statybos parengti.

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ (architektai Asta ir Vidas  Stalaučinskai) parengė projektinius pasiūlymus numatomam Kaišiadorių miesto aikštės ir jos prieigų statybos projekto vykdymui. Viešai svarstyti buvo pateikti trys aikštės rekonstravimo projektiniai pasiūlymai, savo pastabas ir pasiūlymus gyventojai galėjo teikti Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriui iki 2015 m. liepos 31 d. Viešas susirinkimas įvyko Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos salėje 2015 liepos 31 d. 15:00 val.

Aptariant projektinius pasiūlymus, kuriuos pristatė architektai Asta ir Vidas  Stalaučinskai, dalyvavo Savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Savivaldybės mero pavaduotojas Algimantas Janavičius, Administracijos direktorius Česlovas Neviera, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Vaicekauskas, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus, Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus darbuotojai bei gyventojai. Po išsamaus pristatymo ir diskusijų viešo susirinkimo metu buvo nuspręsta pasirinkti pirmąjį projektinį pasiūlymą. Jį įgyvendinant siūloma atverti aikštės ir katedros vaizdą iš Gedimino gatvės, tam pagal projektą reikia nukirsti šalia Gedimino gatvės augančius medžius, kurie yra jau brandaus amžiaus ir ne itin geros būklės.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2016 m. sausio 28 d. sprendimu pritarė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcija“, finansuojamam iš Valstybės investicijų programoje numatytų kapitalo investicijų.

Kam bus aikštė pritaikyta po rekonstrukcijos? (K.A.)

Rengiant Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcijos projektą, siekiama aikštę visapusiškai atverti miestui – tiek vizualiai, tiek numatant daugiafunkcį aikštės panaudojimą: įvairių (visuomeninių, reprezentacinių) renginių organizavimui, kasdieniam žmonių bendravimui ir poilsiui, miesto patrauklumo bei estetinio vaizdo gerinimui. Šiuo projektu numatoma: ardyti senas dangas, jas pakeičiant naujomis; ardyti senas atramines sienutes, jas pakeičiant naujomis; įėjimai į aikštės prieigas ir į aikštę įrengiami atsižvelgiant į žmonių su negalia reikmes; dekoratyvinis teritorijos ir prieigų apželdinimas ir želdinių atnaujinimas; fontano, skirto Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui, įrengimas, numatant vietą Kalėdų eglei žiemos metu neveikiančio fontano centre; naujas aikštės apšvietimo sprendimas; poilsio zonų aikštėje ir jos prieigose įrengimas; dviračių stovų, šiukšliadėžių įrengimas; lietaus kanalizacijos ir kitų inžinerinių tinklų įrengimas aikštėje.

Pagal sutvarkymo koncepciją aikštė bus atverta miestui. Pagrindinės aikštės ašies svarbiausia dominantė yra katedra, prieš ją – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paminklas.

Kaišiadorių katedroje  ilsisi arkivyskupo Teofiliaus Matulionio palaikai.

„Mes visi galime pasimokyti iš arkivyskupo Teofiliaus Matulionio – kaip mylėti Tėvynę, Dievą, būti ištikimu tiesai ir sau. Būtų maža pasakyti, kad tai neeilinė asmenybė. Popiežius Pijus XI jį aplankiusį vysk. T. Matulionį pabučiavo ir pasakė: „Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį,“ – pasakojo aktorius Česlovas Stonys minint vasario 16-ąją.

Svarbiausias mūsų tikslas, kad rekonstruotoje aikštėje gyventojai ir miesto svečiai galėtų bendrauti, ilsėtis ir pramogauti, kad vyktų įvairios savivaldybės ir miesto šventės, kad galėtų atvykti maldininkai ir lankyti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kriptą.

Kiek kainuos miesto aikštės rekonstrukcija? (K.A.)

Viešuosius pirkimus laimėjo UAB „Avona“ ir balandžio 28 d.  su UAB „Avona“ direktoriumi Česlovu Zabarausku pasirašėme rangos sutartį dėl Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcijos.  Numatoma bendra sutarties vertė – 668242,09 Eur su PVM.

Kaišiadorių miesto aikštės su  prieigomis rekonstrukcijos skaičiuojamoji kaina buvo 989000 Eur.  Viešųjų  pirkimų  konkurse  rangos  darbams atlikti dalyvavo net  7 įmonės. Didžiausią kainą pasiūlė  UAB „Vilungė“ – 954067,58 Eur, UAB „Akordas“ –  882111,71 Eur, UAB „A. Žilinskio  ir  Ko“ – 879307,00 Eur, UAB „Kerista“ – 844887,53 Eur, UAB „HSC Baltic“ – 820000,00 Eur, UAB „Jurmelesta“ – 697815,77 Eur. Konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Avona“ – 668242,09 Eur. Paskelbėme supaprastintą atvirą konkursą ir sutaupėme per 320000 Eur.

Kokios lėšos bus panaudotos savivaldybės aikštės rekonstrukcijai? (K.A.)

Beveik visos lėšos aikštės rekonstrukcijai yra gautos, už tai dėkojame Seimo nariui Broniui Bradauskui.

2015 m. gruodžio  23 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras įsakymu iš Valstybės investicijų 2016-2018 metų programos skyrė 200 tūkst. Eur Kaišiadorių rajono  savivaldybei investicijų projektui „Kaišiadorių miesto aikštės su  prieigomis rekonstrukcija“ finansuoti.

Savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Kaišiadorių rajono savivaldybės 2016 metų biudžete skyrė 100000 Eur.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2016 m. kovo 31 d. įsakymu skyrė 300000 Eur.

Rekonstruojant aikštę jau išpjauti medžiai. Gyventojai klausia kur bus padėta mediena?

Administracijos direktoriaus įsakymu yra patvirtinta Nukirstų želdinių medienos užpajamavimo ir jos panaudojimo tvarka. Nupjauti Savivaldybei priklausantys medžiai yra komisijos užpajamuojami. Seniūno pavedimu nuvežama socialiai remtiniems gyventojams ir nemokamai pagal važtaraštį atiduodama. Kaišiadorių miesto seniūnė paskyrė medieną miesto trims socialiai remtiniems gyventojams.

Nuimamos senos aikštės trinkelės, kur bus padėtos?

Aikštės trinkelės yra savivaldybės turtas, kuris apskaitytas miesto seniūnijoje. Trinkelių būklė yra gera. Jos bus panaudotos tvarkant šaligatvius ir aikšteles prie savivaldybės įstaigų.

2016 m. gegužės 16 d. pasirašiau įsakymą, kuriuo sudaryta   projekto ,,Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcija“ vykdymo metu rekonstruojamos aikštės dangos liekamųjų medžiagų įtraukimo į apskaitą komisija: Kaišiadorių miesto seniūnė – komisijos pirmininkė; Buhalterijos skyriaus vyr. specialistė ir  Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė. Komisijai pavesta nustatyti į apskaitą siūlomų įtraukti liekamųjų medžiagų vertę ir kiekį, turtą užpajamuoti bei teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti turto perdavimą.

2016 m. gegužės 23 d. pasirašiau įsakymus, kuriais Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stočiai perduota 50 kv. m ir Kaišiadorių ligoninei – 350 kv. m grindinio trinkelių.

Ar po rekonstrukcijos išliks eismas Bažnyčios gatvėje?

Bažnyčios gatvė išliks ir joje vyks eismas po aikštės rekonstrukcijos.

 Kaišiadorių r. savivaldybės inf.