Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai stažavosi Prancūzijoje

Kaišiadorių kultūros centre (KKC) veikia 10 įvairių mėgėjų meno kolektyvų bei 9 būreliai, kuriuos lanko įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonės, iš jų beveik pusę sudaro suaugusieji. Siekiant tobulinti Kaišiadorių kultūros centro kolektyvų ir būrelių vadovų gebėjimus dirbti su suaugusiais nariais, ypač turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, KKC įgyvendina tarptautinį Erasmus+ programos projektą „Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme“. Šis projektas finansuojamas Švietimo mainų ir paramos fondo, remiant Europos Komisijai.

Projekto tikslas – tobulinti KKC darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su SUP turinčiais suaugusiais, siekiant juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas.

Įgyvendinant šį projektą 2024 m. sausio mėnesį 4 Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Paryžiuje, Prancūzijoje. Pagal šį projektą tai buvo jau antra darbo stebėjimo stažuotė užsienyje KKC darbuotojams – pirmoji 2023 m. spalį vyko Barselonoje, Ispanijoje, joje taip pat dalyvavo 4 KKC darbuotojai.

Stažuotės metu Kaišiadorių kultūros centro darbuotojams buvo sudarytos sąlygos tobulėti ir praktiškai kelti savo profesinę kvalifikaciją remiantis užsienio šalių patirtimi, dalyvauti darbo stebėjimo veiklose vietinėse organizacijose, teikiančiose neformaliojo ugdymo paslaugas, turinčiose įvairių sričių būrelius ar kolektyvus. Dalyviai susipažino su įtraukiojo švietimo principais ir metodais suaugusiųjų neformaliajame ugdyme, įgijo psichologinių ir bendravimo gebėjimų, išmoko šiuolaikinių suaugusiųjų kolektyvų ir būrelių narių motyvavimo ir skatinimo metodų. Visi stažuotės Prancūzijoje dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus.

Įgyvendinant šį projektą buvo didinamas Kaišiadorių kultūros centro tarptautiškumo mastas: KKC darbuotojai susipažino su užsienio kolegomis, perėmė jų gerąją patirtį, užmezgė tarptautinius kontaktus. Stažuočių dėka Kaišiadorių kultūros centras su analogiškomis organizacijomis Ispanijoje ir Prancūzijoje pasirašė du ketinimo bendradarbiauti protokolus. Tikimąsi, kad užmegzti tarptautiniai ryšiai ilgainiui peraugs į tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užsienio specialistų atvykimą į KKC ar kitas bendras tarptautines veiklas, tiek tarp darbuotojų, tiek tarp būrelių/kolektyvų.

Kviečiame Kaišiadorių miesto ir rajono gyventojus apsilankyti Kaišiadorių kultūros centre (arba užsukti į kultūros centro tinklapį kaisiadoriukc.lt), pasidomėti apie veikiančius mėgėjų meno kolektyvus bei būrelius, susipažinti su jų įvairove ir prisijungti prie turiningų ir asmeninį tobulėjimą skatinančių laisvalaikio praleidimo būdų.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.