Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų stažuotė Maltoje

Kaišiadorių kultūros centre (KKC) veikia 10 įvairių mėgėjų meno kolektyvų bei 9 būreliai, kuriuos lanko įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonės, iš jų beveik pusę sudaro suaugusieji. Siekiant tobulinti Kaišiadorių kultūros centro kolektyvų ir būrelių vadovų gebėjimus dirbti su suaugusiais nariais, KKC įgyvendina tarptautinį Erasmus+ programos projektą „Suaugusiųjų motyvavimas ir įtrauktis neformaliajame ugdyme“. Šis projektas finansuojamas Švietimo mainų ir paramos fondo, remiant Europos Komisijai.

Projekto tikslas – tobulinti KKC darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su suaugusiais kolektyvų / būrelių nariais, siekiant juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas.

Įgyvendinant šį projektą 2023 m. balandžio mėnesį 4 Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai dalyvavo 5 d. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose Maltoje. Tai buvo jau antri kvalifikacijos tobulinimo kursai užsienyje KKC darbuotojams – pirmieji 2022 m. spalį vyko Italijoje, juose taip pat dalyvavo 4 KKC darbuotojai.

Kursų metu Kaišiadorių kultūros centro darbuotojai tobulino savo gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su suaugusiais kultūros centro kolektyvų bei būrelių nariais, juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas. Kursų dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus, dalyvavimo kursuose pažymėjimus.

Tikimasi, kad pakelta KKC darbuotojų kvalifikacija padės pritraukti naujų narių į Kaišiadorių kultūros centre veikiančius būrelius ir kolektyvus, ypač suaugusiųjų tarpe, bei kelti KKC vykdomo suaugusiųjų neformaliojo ugdymo kokybę ir mastą.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.