Kaišiadorių VVG strategijos parengimui skirtas maksimalus finansavimas

2015 m. rugsėjo 30 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu buvo skirtas finansavimas tęstinės projektų atrankos būdu pateiktam Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės projektui „Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas“ (paraiškos kodas 08.6.1-ESFA-T-909-01-0002) įgyvendinti – iki 3 996,00 Eur (trijų tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt šešių eurų 00 ct) iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ (priemonės kodas 01-01-12). Kaišiadorių rajono savivaldybė viena iš keturių pirmųjų savivaldybių, kurios gavo paramą parengti vietos plėtros strategiją.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto