Parodos „Isikūrę prie Nemuno“ pristatymas

2016 m. gegužės 20 d. 13 val. Lietuvos laudies buties buities muziejuje, Ugniagesių stoginėje bus pristatomas Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektas „Isikūrę prie Nemuno“ Tai kilnojamoji  paroda ir reprezentacinis albumas, supažindinantis visuomenę su panemunės miestų ir miestelių istoriniu, kraštovaizdžio ir urbanistiniu paveldu.

Kaip seniau atrodė šalia Nemuno įsikūrę miestai ir miesteliai, nuo seno besididžiuojantys savo garbinga praeitimi bei vaizdingu kraštovaizdžiu? Kokią jų kultūrinė ir ekonominė reikšmė Lietuvos istorijoje? Į pastarajį klausimą gali atsakyti miestelius tyrinėję specialistai, pateikdami mums istorinius, archeologinius, kultūrologinius duomenis, o štai sužinoti, kaip seniau atrodė viena ar kita vietovė, šiandien galime tik amžininkų užfiksuotose senosiose graviūrose, atvirukuose ir fotografijose. Projektu „Įsikūrę prie Nemuno“, siekiama  įtaigiai ir patraukliai pristatyti plačią panemunės regiono istorinio, kraštovaizdžio ir urbanistinio paveldo panoramą, pasitelkiant iki 1945 m. leistus atvirukus, fotografijas, senasias graviūras. Paroda supažindina su 25 mūsų valstybingumo ir kultūros istorijai svarbiais, dabartinėse Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos teritorijose įsikūrusiais panemunės miestais ir miesteliais. Šalia ikonografinės medžiagos pristatoma trumpa kiekvienos gyvenvietės istorija, herbas, prisimenami ten gyvenę žymūs žmonės. Parodoje panaudota daugiau kaip 300 nuotraukų ir atvirukų, kurios geriausiai iliustruoja gyvenviečių savastį, miestelėnų kasdienybę, šventes, svarbius įvykius, urbanistinį ir gamtinį paveldą. Ekspozicijai parengti naudotasi ne tik įvairių institucijų fondais ir archyvais, bet ir kolekcininkų asmeniniais rinkiniais, tad bus galima  pamatyti dar niekur nepublikuotų fotografijų.

Parodą verta pamatyti ne tik besidomintiems gimtojo krašto istorija, bet visiems, kuriuos žavi senoji fotografija, užburianti romantišku paslaptingumu bei leidžianti pajusti laiko slinkties pėdsakus. „Tikimės, kad ši paroda bus įdomi ir naudinga tiems, kurių gyvenimą ir likimus jungia didžiausia Lietuvos upė – Nemunas. Pagaliau tai puiki galimybė palyginti, atrasti prie tos pačios upės įsikūrusių gyvenviečių panašumus ir skirtumus“ – sako projekto vadovė  Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kultūros renginių ir leidybos grupės vadovė Rimantė Tamoliūnienė.

Sėkmingas projektas buvo  tęsiamas ir išleistas išliekamąją vertę turintis leidinys, kuriame ikikarinių nuotraukų vaizdai, dar papildyti šiuolaikinėsmis panoraminėsmis nuotraukomiss iš paukščio skrydžio. Toks leidinys ne tik padeda atskleisti regiono kultūros paveldo savitumą, bet  ir prisideda prie istorinės atminties gaivinimo.

Renginyje žiūrovai galės pamatyti ir filmuotus ikikarinius vaizdus iš Lietuvos centrinio archyvo, skambant to meto šlageriams.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto