Spalio mėnesį Kaišiadorių rajone vyks karinės pratybos ir judės daug karinės technikos

Lietuvos kariuomenė informuoja, kad 2022 m. spalio 17–21 dienomis bus vykdomos Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono pratybos. Dalis pratybų bus vykdoma Kaišiadorių rajone (Palomenės ir Žaslių seniūnijose). Pratybose dalyvaus apie 500 karių ir apie 60 transporto priemonių. Pratybų metu judės vikšrinės ir ratinės transporto priemonės, kariai turės su savimi automatinius ginklus, bus naudojami imitaciniai šaudmenys.

Pratybų atsakingi asmenys užtikrina, kad pratybų rajone bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių, nebus trikdoma kasdieninė gyventojų veikla, visos šiukšlės bus surinktos.

Taip pat informuojama, kad 2022 m. spalio 17–30 d. planuojamos tarptautinės pratybos „Geležinis vilkas 2022 II“, kurios vyks Lietuvos kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligone bei atskirose Švenčionių rajono vietose. Dalyvaus ratinė ir vikšrinė karinė technika.

Pagrindinės karinės technikos kolonos judės 2020 m. spalio 17–18 ir 21–22 dienomis. Ratinės ir vikšrinės transporto priemonės judės tik keliais, pirotechnika ir imitacija nebus naudojama. Civilių kasdienė veikla nebus trikdoma.

Pratybų atsakingi asmenys taip pat užtikrina, kad bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių. Siekiant užtikrinti saugumą keliuose ir tvarkingą sunkiasvorių transporto priemonių judėjimą, eismą reguliuos Lietuvos kariuomenės Karo policija.