Suimtas piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu įtariamas Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje dirbęs kaunietis

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose šiandien išspręstas klausimas dėl kardomosios priemonės – suėmimo – paskyrimo A. A., įtariamam dokumentų klastojimu, kuomet padaryta didelė žala valstybei bei piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant sau turtinės naudos.

A. A. įtariamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2018-06-11 iki 2021-03-21, Pravieniškių pataiso namų – atvirojoje kolonijoje, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, pažeisdamas įstatymus, tyčia pasinaudodamas savo pareigomis bei jam suteiktais įgaliojimais, siekdamas turtinės naudos sau, organizuodamas ir vykdydamas fiktyvų nuteistųjų įdarbinimą į Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos Pirmojo sektoriaus ūkio dalį, už tai reikalaudamas ir gaudamas iš nuteistųjų piniginį atlygį – ne mažiau 1500 Eur kas mėnesį, tokiu būdu piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir padarė didelę neturtinę žalą valstybei.

Be to, A. A.,  toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu, vykdydamas piktnaudžiavimą – organizuodamas ir vykdydamas fiktyvų nuteistųjų įdarbinimą į Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos Pirmojo sektoriaus ūkio dalį suklastojo dokumentus bei jais disponavo, padarydamas didelę neturtinę žalą valstybei.

Abiem atvejais padaryta didelė neturtinė žala, t.y. sumenkino bausmių vykdymo sistemos, ir Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos prestižą, užtikrinančių bausmių vykdymo tvarką įvaizdį ir autoritetą, diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens, privalančio užtikrinti nuteistųjų įdarbinimą, atliekančių ūkio darbus, teisėtumą, kontroliuoti ūkio darbų atlikimą, vardą.

Prokurorė teismo prašė A. A. skirti suėmimą trims mėnesiams. Teismas šį  prokurorės prašymą tenkino iš dalies.

Teismas sutiko su prokurorės nuomone, jog būtent pirminiame ikiteisminio tyrimo etape būdamas laisvėje įtariamasis gali trukdyti procesui bandydamas paveikti kitus įtariamuosius, galimus liudytojus bei suklastoti dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. „Atsižvelgiant į tai yra pagrindas spręsti, kad A. A. šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje, būdamas laisvėje, gali trukdyti procesui ir jam iš esmės pakenkti, todėl darytina išvada, kad egzistuoja suėmimo skyrimo pagrindas.“ – konstatavo teismas.

Įtariamajam A. A. teismas paskyrė 10 dienų suėmimą, siekiant operatyvaus proceso, ir kad suėmimo paskyrimas netaptų nei įtariamojo bausme, nei suimtojo asmens laikymu tardymo izoliatoriuje nepakankamai aktyviai organizuojant ikiteisminio tyrimo veiksmus. „Teismo nuomone, toks laikotarpis yra pakankamas būtiniems daiktams ir dokumentams paimti, taip pat nustatyti asmenis, su kuriais įtariamasis galėtų būti įpareigotas nebendrauti ir neieškoti ryšių.“ – rašoma teismo nutartyje.

Ši nutartis per dvidešimt dienų įtariamojo arba jo gynėjo, o prokuroro per tris dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.