Vilkas užpuolė iš bokštelio lipantį medžiotoją

Lietuvoje sparčiai daugėjant vilkų ir kiekvieną dieną gaunant vis naujus pranešimus apie jų išskerdžiamus naminius gyvulius, ne ką geresnė padėtis susiklosčiusi ir kaimyninėse šalyse. Kaip skelbia Lenkijos naujienų tinklalapis, rugsėjo pradžioje vilkas užpuolė iš bokštelio lipantį medžiotoją. Laimei, šį kartą viskas baigėsi laimingai.

Viename Lenkijos kaimelyje bokštelyje buvęs medžiotojas apie 21 val. bandė iš jo išlipti, kai jam belipant netikėtai už jo rankos sugriebė vilkas. Tačiau, kadangi medžiotojas buvo apsivilkęs storą striukę, vilkui nepavyko pagriebti už vyriškio rankos ir jo parversti ant žemės. Medžiotojas staigiai sugrįžo atgal į savo bokštelį. Tuomet vilkas atsitraukė nuo bokštelio ir nubėgo tolyn.

Vyras, bijodamas vėl leistis žemės, pagalbos paprašė draugo, kad šis privažiuotų prie jo bokštelio ir jį paimtų. Prieš atvykstant jo bičiuliui, medžiotojas dar spėjo pamatyti vilkų gaują, kurią sudarė aštuoni vilkai.

Facebook’e yra susikūrusi grupė, kurie renka peticiją prieš vilkų veisimą Lietuvoje. Grupėje kone kiekvieną dieną yra patalpinamos nuotraukos ir pranešimai apie vilkų išpjaunamus naminius gyvulius. Vilkai nesibodi užklysti net ir į gyventojų kiemus ir juose išskersti besiganačias aveles ar kitus netoliese esančius gyvulius. Stebint tokias nevaldomas vilkų atakas ir spartų jų veisimąsi lieka tik laiko klausimas, kada išgirsime apie užpultus žmones.

Toje pačioje Facebook’o grupėje grupės administracija net sudarė Lietuvos žemėlapį, kuriame užfiksuoti vilkų antpuoliai. Paskutinį kartą žemėlapis buvo atnaujintas vakar dieną.