2016 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 vasario 23 d. įsakymu Nr. V1-195, „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo“ patikslinimo.

Patikslinta lėšos šiems Kaišiadorių rajono savivaldybės 2016 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti:

  1. VšĮ „Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro“ projektui – 12195 Eur;
  2.  Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos projektui – 7861 Eur;
  3.  Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos projektui – 15791 Eur;
  4.  Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos projektui – 11728 Eur;
  5.  Kaišiadorių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos projektui – 4147 Eur.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.