Ar tarybos nariams partijų interesai aukščiau už darželio „Žvaigždutė“ darbuotojų skundus?

Apie ne itin gerą mikroklimatą tarp Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės ir darbuotojų kalbos sklinda jau gana ilgai. Ko gero tai ir gali būti viena iš priežasčių, dėl ko Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ sulaukia kur kas daugiau tėvų prašymų priimti auklėti jų atžalas. Tačiau, mūsų žiniomis, „Žvaigždutės“ darbuotojų kantrybės taurė buvo perpildyta, kuomet grįžus iš 7 mėnesius trukusio nedarbingumo darželio direktorei, kelios darbuotojos neatlaikė joms daromo spaudimo ir dėl to teko kreiptis į medikus. Dėl tokio direktorės spaudimo darbuotojai nusprendė kreiptis net į Kaišiadorių rajono savivaldybės merą su prašymu atleisti Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorę Orintą Cibulskytę iš užimamų pareigų. Liepos 10 dieną šiuo klausimu buvo sukviestas neeilinis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Neeiliniame tarybos posėdyje buvo pristatytas sprendimo projektas dėl darbo sutarties nutraukimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsniu, 127 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgiant į Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės Orintos Cibulskytės 2018 m. liepos 3 d. pasiūlymą „Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba sprendė klausimą ar sutikti su šiuo pasiūlymu ir nuo 2018 m. liepos 10 d. atleisti direktorę iš užimamų direktorės pareigų šalių sutarimu. Tokiu atveju Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorei Orintai Cibulskytei būtų išmokėta dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija ir piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Rimutė Arlauskienė

Pristačius sprendimo projektą žodis buvo suteiktas ir darželio „Žvaigdžutė“ direktorei O. Cibulskytei. Pasak direktorės, ji yra pasiruošusi dirbti, nors ir pareiškimas yra parašytas dėl sutikimo išeiti iš darbo. Direktorė sakė, jog neva jai buvo daromas spaudimas, kad ji išeitų, nes darbuotojai jai pareiškė nepasitikėjimą jos darbu. Kaip sakė pati direktorė, ji mano, kad gali sudėlioti visą darželyje kilusį chaosą. Ji pati pripažino, kad chaosas tikrai vyrauja ir darbuotojai negali dirbti neva dėl to, kad yra įsikišusi profsąjunga ir darbuotojai yra įbauginti. Kaip sakė O. Cibulskytė, viskas yra motyvuojama tuo, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris dar nebaigtas. Mūsų žiniomis ikiteisminis tyrimas yra pradėtas pačios direktorės atžvilgiu dėl galimo dokumento ir parašų klastojimo.

Orinta Cibulskytė

Po direktorės pasisakymo, kaip buvo galima suprasti iš intonacijos, Algimantas Radvila reiškė nepasitenkinimą, kad dėl šio klausimo buvo sušauktas neeilinis tarybos posėdis. Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos Rimutės Arlauskienės jis klausė: „…čia karas ar kas čia vyksta, kad skubiai ir greitai reikia atleisti žmogų?“ Pasak švietimo skyriaus vedėjos, jos darbo praktikoje toks atvejis pirmas, kuomet tenka šaukti neeilinį posėdį dėl darbuotojo atleidimo iš pareigų. Tačiau, matyt, darželyje situacija tikrai pasiekė kulminacijos tašką…

Algimantas Radvila

Darželio direktorei pradėjus kalbėti apie darbuotojų profsąjungą ir reikšti jai priekaištus, salėje posėdžio metu buvę darželio darbuotojai ir profsąjungos atstovai atvirai pradėjo reikšti savo nepasitenkinimus tokiu direktorės pasisakymu.

Karoliui Petkevičiui paklausus, kokios yra atleidimo priežastys, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus įvardino kelias pagrindines priežastys. Pasak mero, labai didelę reikšmę turi net 30 darželio darbuotojų nepasitikėjimas, kurie atsisako dirbti su O. Cibulskyte. Tas nepasitikėjimas, matyt, nekilo iš nieko. Tam, ko gero, buvo rimtos priežastys, kurios kaupėsi jau ne vienerius metus. O kulminaciją pasiekė, kuomet buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumento klastojimo, kur darželio darbuotojai sako, jog ten ne jų parašai. Dirbti tokiomis sąlygomis, kuomet didžioji dauguma darbuotojų nepasitiki vadovu, meras mano, kad yra neįmanoma. Pasak V. Tomkaus arba mes saugojam darželį ir kolektyvą, arba paliekam vadovą ir subyra darželis.

Karolis Petkevičius

Kitas priežastis meras įvardino tas, jog praėjusiais metais direktorė yra gavusi drausminę nuobaudą už viešųjų pirkimų netinkamą organizavimą. Ta nuobauda buvo apskųsta darbo ginčų komisijai, kuri sprendimą paliko galioti ir nuobauda yra galiojanti. Pasak mero, šitos visos aplinkybės, t.y., gauta nuobauda, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumento klastojimo bei 30 darbuotojų išreikštas nepasitikėjimas ir atsisakymas toliau dirbti su O. Cibulskyte, ir sudaro tą pagrindą, dėl ko, mero nuomone, darželio direktorius turi keistis. V. Tomkaus teigimu, dabartinė direktorė, esant tokiems santykiams su kolektyvu, negali toliau dirbti.

Vytenis Tomkus

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Nasevičienė sakė: „Jeigu atėjau dar abejodama į posėdį, tai gavusi šitus raštus ant stalo, išvadas savo pasidariau iš karto. Nes, pamačiusi apie vykdytą neformalią stebėseną darbuotojų, atsiprašau, bet kvepia tais senais laikais… Saugumo laikais. Ir, kaip suprantu, aišku, neturėjau progos įsigilinti, bet, ko gero, čia visi yra stebėti tie, kurie gal pasisakė prieš vadovę? Tai vėl susidorojimas, tam tikras, neformalus sakykime, su tais darbuotojais, kurie dirba darželyje ir tai rodo, kad situacija yra tikrai ne kokia… Psichologinė įtampa… Ir jeigu jau ta psichologinė įtampa tokia yra, tai nemanau, kad šitoje vietoje… Man bent jau nekyla klausimų kaip aš turėčiau balsuoti“.

Daiva Nasevičienė

Saulius Pilkis antrino Daivai Nasevičienei. Jam buvo keista šioje situacijoje, kad yra parašytas prašymas atleisti iš darbo šalių susitarimu, tai kam čia tuomet viskas dar vyksta? S. Pilkio nuomone, jeigu direktorė save gerbia, tai jinai po prašymo išeiti iš darbo šalių susitarimu turėtų jau nieko nedaryti. Arba reikėjo daryti prieš tai. „Kaip galima dabar kažkokį spaudimą daryti, kai jau viskas padaryta yra. Jeigu tuo metu buvo daromas spaudimas, tai niekas neėmė už rankos jos ir neliepė jai pasirašinėti. O jeigu tas spaudimas buvo, tai jinai galėjo tada visiems tarybos nariams parašyti laiškus, kad jinai yra spaudžiama, terorizuojama, kad ji pusę metų serga… Tada reikėjo sakyti, o ne po to, kai pasirašė“ – sakė S. Pilkis.

Saulius Pilkis

Suteikus žodį darželio profsąjungos pirmininkei, pirmiausia ji direktorei norėjo pasakyti, kad, kaip profsąjungos pirmininkė, ji nelakstė ir nerinko parašų, ir pas nieką neprašė prieš ją [red. pasirašyti]. Moterims tiesiog atsibodo jų dabartinė situacija, kuri tęsiasi labai seniai, ne tik nuo to ikiteisminio tyrimo. Pasak profsąjungos pirmininkės, tokia situacija tęsiasi nuo vadinamos renovacijos.

„Nenoriu kalbėti kaip buvo kalbama ir kokiais žodžiais apie žmones. Ir aš sakiau asmeniškai jums [red. direktorei], ne vieną kartą, kad jūs negalite taip elgtis. Pasirodo – esu kalta“ – kalbėjo darželio profsąjungos pirmininkė. Pasak jos, kolektyvas negali dirbti, moterys yra tąsomos po teismus.

Žvaigždutė darbuotojų profsąjungos pirmininkė

Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ meninio ugdymo mokytoja sakė, jog nėra profsąjungos narė, tačiau labai džiaugiasi, kad jų įstaigoje yra tokia organizacija, kuri gina darbuotojų interesus. Ir, pasak jos, kolektyvas yra tikrai labai susiskaldęs. Nes kolektyve buvo labai slogi atmosfera. „Galima sakyti, kad su kolektyvu direktorė tiesiog jau vienu metu tai netgi nesiskaitė. Aišku, buvo grupelė, kuri ją palaikė, bet mums [red. darbuotojams] jau buvo pabodę tos visos apkalbos, intrigos…“ – pasakojo ji.

Žvaigždutė meninio ugdymo mokytoja

Tarybos narys Arvydas Jurevičius paklausė direktorės, ar ji tęstų darbą, jeigu taryba nepatvirtintų sprendimo ir netenkintų jos prašymo atleisti iš darbo šalių susitarimo. Direktorė atsakė, kad ji tęstų darbą. Kadangi, pasak direktorės, jai buvo daromas psichologinis spaudimas, A. Jurevičius jos paprašė išsamiai aprašyti kas ir kokiais būdais darė psichologinį spaudimą bei pateikti įrodymus, jeigu tokie yra.

Tačiau, nors direktorė dar nesugebėjo pateikti jokių įrodymų dėl neva daryto psichologinio spaudimo, A. Jurevičius iškart jau nusprendė, kad jis buvo ir dėl to balsuos prieš šį projekto sprendimą. Jam taip pat nepasirodė pagrindas balsuoti už šį projekto sprendimą ir tai, kad nepasitenkinimą direktore išreiškė 30 darželio darbuotojų iš 53.

Arvydas Jurevičius

Galiausiai, visiems baigus diskusijas, buvo balsuojama dėl Orintos Cibulskytės prašymo atleisti ją iš Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės pareigų šalių susitarimu. Už projekto pasiūlymą balsavo Eugenijus Cikanavičius, Algimantas Janavičius, Daiva Nasevičienė, Saulius Pilkis, Vytautas Streikauskas, Vytenis Tomkus ir Marijonas Vaicekauskas. Prieš balsavo Kristina Baniūnienė, Šarūnas Čėsna, Gintaras Gružauskas, Arvydas Jurevičius, Antanas Lukoševičius, Marijonas Mitkus, Kęstas Moroza, Marius Muižinikas, Karolis Petkevičius ir Algimantas Radvila. Susilaikė Kęstutis Vytautas Meilutis ir Laima Rudienė.

Sprendimo projektui buvo nepritarta ir O. Cibulskytės prašymas atleisti ją iš Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės pareigų šalių susitarimu nepriimtas.

Belieka tikėtis, o tuo pačiu ir palinkėti, kad mikroklimatas darželyje pasitaisytų ir kuo greičiau. Kas tuomet auklėtų mūsų atžalas, jeigu neapsikentę darbuotojai paliktų savo darbo vietas? Kur tuomet reikės palikti savo atžalas? Juk priešmokyklinio ugdymo specialisčių, o ypač su patirtimi ir aukšta kvalifikacija, trūksta ne tik Kaišiadorių rajone, bet ir visoje Lietuvoje.

Visą neeilinį Kaišiadorių rajono tarybos posėdį galite peržiūrėti čia: