Baigiamas įgyvendinti projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. V17-227 pritarė Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamam projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (toliau vadinama Projektu), finansuojamam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Projekto tikslas – įkurti Kaišiadorių socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namus bei pagerinti nakvynės namuose teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2017 m. spalio 31 d. pasirašė sutartį, pagal Projekto finansavimo sutartį numatytas bendras finansavimas tinkamoms išlaidoms – 874 196,95 Eur (iš jų: Europos Sąjungos lėšos – 454 646,31 Eur, savivaldybės lėšos – 419 550,64 Eur).

Kaip sekasi įgyvendinti Projektą, domėjosi Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Ramutė Taparauskienė, Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rimantas Želvys, Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorius Liutauras Palaitis.

Atsižvelgiant į poreikį ir plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje bei gerinant esamų paslaugų kokybę, nuspręsta pastatyti naują pastatą. Įgyvendinant Projektą, pastatytas 2 aukštų 566 kv. m Kaišiadorių socialinių paslaugų centro pastatas Geležinkeliečių tak. 7, Kaišiadoryse. Pirmajame aukšte bus įrengti nakvynės namai su 14 gyvenamųjų vietų, virtuve, užimtumo, poilsio kambariu, o antrajame aukšte – 8 gyvenamųjų vietų savarankiško gyvenimo namai.

Atnaujinti nakvynės namai ir įkurti savarankiško gyvenimo namai bus aprūpinti visais baldais ir įranga. Savarankiško gyvenimo namuose įrengti kambariai bus pritaikyti savarankiškam gyvenimui, turės atskirą virtuvėlę, WC, dušą, atskirą mokesčių apskaitą. Šie savarankiško gyvenimo namai prisidės prie tikslinės grupės socialinių įgūdžių ugdymo, asmenys patys tvarkysis buitį, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui.

Nakvynės namai užtikrins saugesnes ir geresnes darbuotojų darbo sąlygas ir teikiamų socialinių paslaugų kokybę socialinės rizikos asmenims. Savarankiško gyvenimo namai, skirti socialinės rizikos suaugusiems asmenims, leis užtikrinti šių asmenų tolimesnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką. Įgyvendinus šį Projektą, iš viso socialinių paslaugų gavėjams bus sukurtos 23 vietos.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto