Betliejaus ugnis atkeliauja į Kaišiadoris

Betliejaus taikos ugnis – tai žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis. Simboline žvakės liepsna siekiama įžiebti taiką ir ramybę pirmiausia mūsų visų širdyse, skleidžiant ją savo šeimoje, bendruomenėje, šalyje ir visame pasaulyje.

Iš rankų į rankas, per visą pasaulį, perduodama ugnis neša viltį ir taiką. Akcijos tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūrinėms, politinėms ar religinėms grupėms.

Betliejaus taikos ugnies idėja kilo 1986 m. Austrijoje socialinės paramos akcijos metu ,,Šviesa tamsoje“, kuomet ypač pasižymėjęs vaikas iš Austrijos keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę, kurią kaip taikos ir vilties simbolį parveža į Vieną ir platina savo šalyje. Iš pradžių ši tradicija apėmė tik Austriją, tačiau labai greitai taikos ugnis skautų bei visų geros valios žmonių dėka išplito po visą pasaulį. Šiuo metu Taikos šviesos nešimas yra virtęs nauju, džiaugsmingu kalėdiniu papročiu, užkariavusiu širdis žmonių, kurie siekia taikos šiame neramiame XXI amžiuje.

Lietuvos skautiškų organizacijų skautai ir skautės šiame renginyje dalyvauja jau daugiau nei 10 metų. Šiais metais Betliejaus taikos liepsnelę vėl perimsime iš savo kaimynų lenkų skautų, ir jos kelias, padedant skautams ir skautėms, taip pat visiems geros valios žmonėms, bus tiesiamas į šeimas, bažnyčių bendruomenes, draugijas, mokyklas ir darželius, į visuomenines institucijas, ligonines, senelių prieglaudas, kalėjimus, pas tuos žmones, kurie liūdi ir kuriems trūksta šviesos…

BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES AKCIJOS RENGINIAI

Gruodžio 17 d. Lietuvos – Lenkijos pasienyje įvyks iškilminga ugnies perdavimo ceremonija.

Gruodžio 17 d. 10.34 val. traukinys sustos Kaišiadorių geležinkelio stotyje, kurioje ugnį kaišiadoriečiams uždegs Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios Kauno rinktinės 14-osios Kaišiadorių kuopos jaunieji šauliai, būrio vadas Tomas Radvila.

Gruodžio 17 d. 19 val. Vilniuje, šv. Kazimiero bažnyčioje vyks ekumeninės pamaldos, kurių metu bus uždegama didžioji žvakė. Po jų skautai dalins Taikos ugnelę, kuria kvies pasidalinti ir su kitais.

Gruodžio 18 d. Taikos ugnis bus vežama traukiniais Vilnius – Klaipėda  ir Vilnius – Visaginas per visą Lietuvą ir dalijama stotelėse. Traukinio vagonas, kuriame vežama ugnis, bus pažymėtas specialia akcijos atributika. Kiekvienoje stotelėje lauks skautai, kurie toliau skleis ugnį savo miestuose ir miesteliuose.

Gruodžio 19 d. nuo 12 iki 20 val. Taikos ugnis bus dalinama Vilniaus Katedros aikštėje, prie Prakartėlės.

Gruodžio 17 – 24 d. ugnis bus nešama į bažnyčias, taip pat dalinama labiausiai reikalingiems vilties ir šilumos – vaikų ir senelių globos namuose, ligoninėse, kalėjimuose, universitetuose ir kitose bendruomenėse, organizacijose bei institucijose.

Gruodžio 19 d. 18 val. Kaišiadorių katedroje šv. Mišios, kurių metu bus dalinama Betliejaus ugnis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.