Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę jau įvyko

Tai – viena didžiausių ir sudėtingiausių įgyvendintų viešojo sektoriaus paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę iniciatyvų Lietuvoje. Elektroninės paslaugos pradėtos teikti 2015 m. rugsėjo mėn.

Projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ metu savivaldybių paslaugos į elektroninę terpę perkeltos centralizuotai, pasinaudojant projekto technologinio partnerio IVPK valdomos Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) duomenų mainų ir paslaugų procesų konstravimo galimybėmis.

VIISP bus naudojamas ir savivaldybėms teikiant elektronines paslaugas – tad savivaldybėms nebereikės leisti papildomų resursų atskirai diegiant ir palaikant savo elektroninių paslaugų sistemas, be to, nepriklausomai nuo turimo IT ūkio ar specialistų skaičiau, visos savivaldybės dabar turi vienodas galimybes teikti pažangias ir patogias e. paslaugas savo gyventojams ir verslo subjektams.

http://esinvesticijos.lt/main/lt/naujienos/centralizuotas-savivaldybiu-paslaugu-perkelimas-i-elektronine-erdve-jau-ivyko

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija