Ieškomi slaugytojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai, galintys dirbti Strėvininkų socialinės globos namuose

Remiantis teisės aktų reikalavimais ir galimybėmis mokėti papildomas maksimalias priemokas bei atsižvelgiant i situaciją dėl COVID-19, socialinių darbuotojų padejėjams siūlomas apie 750 Eur atlyginimas (atskaičius mokesčius) per mėnesį. Taip pat už darbą švenčių ar (ir) nakties metu bus papildomai apmokama teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekvienu atveju sąlygos gali būti aptariamos ir derinamos individualiai, teisės aktų galimybių ribose ir susitarimo budu.

Pasitelktiems darbuotojams yra garantuojamas pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficientas, skiriamas vadovaujantis Kaišiadorių PSPC darbo apmokėjimo tvarkos aprašu:

slaugytojams su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – koeficientas 1,9 x 607 Eur (MMA) =1153.30 Eur (etatui) + apmokėjimas už darbą naktį bei  darbą švenčių dienomis;

slaugytojams su aukštuoju neuniversitetiniu arba aukštesniuoju išsilavinimu – koeficientas 1.7 x 607 Eur (MMA) =1031.90 Eur (etatui) + apmokėjimas už darbą naktį bei  darbą švenčių dienomis.

Vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 449 ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu bei LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-2483  ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, LNSS priklausančių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis didinimas 100 procentų, atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo, karantino metu organizuojančio ir (ar) teikiančio sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdančio epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų ligų židiniuose, atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą:

  • padengiamos kelionės ar, esant poreikiui, apgyvendinimo išlaidos;
  • suteikiamas papildomas sveikatos draudimas vieniems metams.

Kontaktai pasiteirauti: el.p. danguole.miliauskaite@kaisiadorys.lt, mob. 8 602 09210, direktorius@strevininkusgn.lt, tel  8 699 34462.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto