Informacija dėl netvarkomų žemės sklypų

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ragina žemės sklypų savininkus tinkamai sutvarkyti jų nuosavybės, nuomos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu naudojamas, valdomas teritorijas. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis reikalavimų, nurodytų Kaišiadorių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės), patvirtintose Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. V17-205.

Kaišiadorių rajone vis dar yra nemažai nenaudojamų ir neprižiūrimų žemės sklypų, todėl primename, kad, vadovaudamiesi Taisyklėmis, teritorijų naudotojai privalo nuolat užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose, t. y. valdyti ir prižiūrėti jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles ir atliekas, prižiūrėti, kad neaugtų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį (žolės aukštis turi būti ne didesnis kaip 12 cm).

Nors  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija siekia paskatinti tvarkytis ir prižiūrėti turimus žemės sklypus, tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsniu, Savivaldybių tarybų patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų, o toks pat nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto