Kaišiadorių katedroje iškilmingai įteiktos savivaldybės mero regalijos ir 2015 m. kultūros premijos

Šiais metais jau devintąjį kartą Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje vykęs šv. Kalėdų koncertas prasidėjo iškilmingu savivaldybės mero regalijų įteikimu. Prieš įteikimo ceremoniją regalijas pašventino vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir klebonas dekanas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius. Savivaldybės merui Vyteniui Tomkui regalijas įteikė pagal amžių vyriausias savivaldybės tarybos narys Albinas Anužis.

„Nuo šiandien greta rajono herbo ir vėliavos į heraldikos simbolių sąrašą iškilmingai įtraukiamos ir Savivaldybės mero regalijos. Kaišiadorių mero regalijose įprasminta Kaišiadorių simbolika, kartu mero regalijos yra išskirtinis savivaldybės valdžios ir atsakomybės ženklas, kuris Kaišiadoryse įteikiamas pirmą kartą ir nuo šiandien taps tradicija. Šiandien įteikdamas šį savivaldos simbolį, noriu palinkėti, kad ištarti priesaikos žodžiai Jus lydėtų kaip įsipareigojimas visą kadenciją, o tikslas – pateisinti žmonių lūkesčius – tebūna geriausia paskata prasmingiems darbams. Nuoširdžiai sveikinu tapus pirmuoju savivaldos istorijoje tiesiogiai rinkėjų valia išrinktu meru, “ – sakė Albinas Anužis.

Savivaldybės meras Vytenis Tomkus po regalijų įteikimo padėkojo regalijas sukūrusiam dailininkui Nerijui Treiniui, Lietuvos Respublikos heraldikos komisijai, UAB „Ūlos juvelyrų studijai“, Albinui Anužiui ir savivaldybės tarybos nariams, buvusios kadencijos savivaldybės tarybai už tai, kad biudžete skyrė lėšų regalijoms sukurti, savivaldybės administracijai, Editai Levansavičiūtei ir Jurgitai Šiugždienei už tai, kad rūpinosi regalijų sukūrimu ir pagaminimu.

Po mero regalijų įteikimo ceremonijos buvo įteiktos 2015 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos. Už vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Žilvita“ subūrimą ir vadovavimą, už sėkmingą jaunosios kartos ugdymą, už etninės kultūros saugojimą ir puoselėjimą, Gudzenkos, Stasiūnų ir kitų vietovių žmonių bendruomeniškumo palaikymą, telkimą kultūrinei veiklai savivaldybės meras Vytenis Tomkus kultūros premiją įteikė Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblio vadovei Laimai Morkūnienei. Antroji Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premija skirta architektui, sodybos „Senosios Gegužinės ūkis“ savininkui Rolandui Bortkūnui už įgyvendintas istorinio paveldo išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei didinimo iniciatyvas ir aktyvią kultūrinę veiklą: už tradicinės architektūros puoselėjimą, gyvenamosios aplinkos ir kraštovaizdžio gražinimą, už Kaišiadorių rajono garsinimą Lietuvoje, taip pat už aktyvią profesionalaus meno ir tautodailės sklaidą ir prieinamumą kaimo žmonėms, bendruomeniškumo idėjų puoselėjimą. Už 40-ies metų kultūros darbą, jaunosios kartos meninį ugdymą, už teatro tradicijų puoselėjimą ir sklaidą trečioji šių metų kultūros premija skirta Kruonio kultūros centro Kalvių skyriaus teatrų vadovei Janei Bernotienei.

Savivaldybės meras Vytenis Tomkus taip pat nuoširdžiai padėkojo Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui, vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui, vyskupijos generalvikarui Algirdui Jurevičiui ir klebonui dekanui monsinjorui Rimvydui Jurkevičiui už tai, kad Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje tradiciškai vyksta šv. Kalėdų koncertas ir kultūros premijų įteikimo ceremonija.
Po Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijų įteikimo ceremonijos kaišiadoriečiai galėjo pasiklausyti šventinio Juditos Leitaitės ir Tomo Leiburo koncerto.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf. ir nuotraukos

Naujienos iš interneto