Kaišiadorių miesto VVG patvirtino siūlomus finansuoti projektus

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG) nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki birželio 5 d. kvietė teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) veiksmams įgyvendinti.

Per kvietime nurodytą laikotarpį buvo gauta 14 vietos plėtros projektinių pasiūlymų. Visi projektiniai pasiūlymai atitiko administracinės atitikties vertinimo etapo kriterijus, todėl buvo atliekamas naudos ir kokybės vertinimas. Sureitingavus projektinių pasiūlymų balus, atsižvelgus į pareiškėjų pritarimą arba nepritarimą įgyvendinti projektus už siūlomą finansavimą bei patvirtintas Strategijos lėšas veiksmams įgyvendinti, parengta gautų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita ir sudarytas iš ES lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašas, kuriuos 2017 m. rugpjūčio 2 d. posėdyje patvirtino VVG valdyba. Atrinkti 7 projektiniai pasiūlymai išsiųsti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, ji atliks tolimesnį projektinių pasiūlymų vertinimą.

Projektinio pasiūlymo numeris

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Vertinimo balas

Siūloma

finansuoti suma, EUR

1.1.1.-1,1 Kaišiadorių socialinių paslaugų centras Kaišiadorys – palankus miestas šeimoms

99

25.113,76

1.1.2.-2,2 Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!

91

41.854,36

1.1.3.-1,3 VšĮ „Voluntarius LT“ Gelbstinti bendruomenė – gyva bendruomenė

75

18.363,38

1.1.4.-1,4 Asociacija „Žalieji velniai“ Atrask – Lietuvą!

74

6.278,44

2.1.1.-2,5 Kaišiadorių rajono pensininkų klubas Kaišiadorių miesto vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo ir savanorystės skatinimas pasitelkiant linijinių šokių neformalųjį mokymą

90

8.956,90

2.1.2.-1,6 Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla Profesinių įgūdžių spektras Kaišiadorių miesto gyventojams

99

130.980,00

2.2.1.-1,8 VšĮ Gyvenimo Kokybės Studijų Centras Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant verslo pradžios ir plėtros (mentorystės) konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus

94

37.481,00

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.