Kaišiadorių rajono savivaldybė kviečia prisidėti kuriant kultūros paveldo inventorių

Ant senos palangės žydintis vazonas, langas, puoštas karpyta užuolaidėle, ir dailiai suleistos langinės.

Saulei leidžiantis paskutiniai spinduliai dar žaismingai bėgioja seno namo rąstų rėvomis, pabrėždami amžių nugludintas ir atmintyje įrašytas istorijas. Iš vidaus pro praviras raižytas dvivėres duris it nerūpestingos vaikystės prisiminimas sklinda ką tik iškeptos duonos kvapas…  O kur dar pievoje čirpiantys žiogai!..

Vis dažniau susimąstau, kas gi tas paveldas. Ar tai tik namas, piliakalnis, ar tai ir močiutės perduotas receptas, kurį jį perėmė dar iš savo mamos. Manau, kiekvienam iš mūsų, lengvai prisilietus prie materialaus ir nematerialaus paveldo, širdis suspurda pagalvojus: nejau ir mano ainiai tai matė ar taip gamino, darė, kūrė?

Paveldą turbūt visų pirma suvokiam per jausmus ir pojūčius. Ar ir tave masina pabėgti nuo miesto šurmulio ir jaukiai įsikurti daug istorijų savyje saugančiame name ar dvare? Būk tas, kuris ne tik lanko ir susipažįsta su vietos dvasia, bet ją kuria ir palaiko.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 5 punkto nuostatomis, organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą.

Nekilnojamasis kultūros paveldas inventorizuojamas surašant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus, kurie dar nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Surinkta informacija apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus pateikiama pildant Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketas, kurias inventorizavimo vykdytojai teikia Departamentui. Anketų duomenys perkeliami į Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorių.

Tad nepraleiskite progos ir pasidairykite po Kaišiadorių kraštą ir atradę objektų, kurie turi vertingųjų savybių ir gali ateityje tapti mūsų krašto kultūros paveldu, užpildykite anketą.

Anketą galima pildyti tinklalapyje https://inventorius-paveldas.hub.arcgis.com/.

Detalesnės informacijos rasite Departamento interneto svetainėje (https://kpd.lrv.lt/), atvirų duomenų portale (https://paveldas.maps.arcgis.com/home/index.html).

Norėdami gauti papildomos informacijos, rašykite adresu rasa.visockaite@kpd.lt bei skambinkite telefonu +370 666 54 779.