Kaišiadorių rajono savivaldybė ženkliai sumažino 2021 m. verslo liudijimų įkainius

Liepos 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu nuspręsta ženkliai sumažinti daugelio verslo liudijimų įkainius. Šis smulkiojo verslo sąlygas gerinantis sprendimas turėtų paskatinti gyventojus aktyviau verstis verslo liudijimuose įteisintomis veiklomis, taip pat iš dalies prisidėti mažinant žalą, kurią dėl koronaviruso pandemijos patyrė Kaišiadorių krašto žmonės. Pažymėtina, kad daugelio verslo liudijimų įkainiai buvo mažinami atsižvelgiant į tendencijas Kauno apskrityje ir Elektrėnų savivaldybėje. Ištyrus padėtį regione, nuspręsta mažinti verslo liudijimų įkainius nuo kelių dešimčių iki šimto ir daugiau eurų.

„Vykdome rinkimų kampanijos metu duotus pažadus ir siekiame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė būtų atvira bei palanki smulkiajam verslui. Kadangi dažnu atveju pajamos iš verslo liudijimų yra antrinės ir papildo pajamas, gaunamas iš darbo užmokesčio, manau, jog priimtas sprendimas gali ne tik prisidėti prie didesnių namų ūkių pajamų, mažesnio šešėlio, bet ir sustiprinti viduriniąją klasę“, – savo įžvalgomis dalijasi Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Daugiausia sumažėjo verslo liudijimų, leidžiančių vykdyti veiklą visoje Lietuvoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją, įkainiai. Šiai verslo liudijimų grupei priklausančių verslo liudijimų įkainių mažėjimas neretu atveju viršijo 100 Eur. Pavyzdžiui, asmenys, norintys įsigyti minėtos rūšies verslo liudijimą visiems 2020 m., turėdavo sumokėti 280 Eur. Tuo tarpu 2021 m. ši suma sumažėjo iki 180 Eur. Taip pat nuo 670 Eur iki 650 Eur mažėjo visų verslo liudijimų tipų įkainiai asmenims, vykdantiems veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėmesio susilaukė ir asmenys, vykdantys veiklą konkrečioje savivaldybėje. Pavyzdžiui, siuvimo paslaugas teikiantys Kaišiadorių krašto gyventojai už verslo liudijimą visiems 2021 m. mokės tik 55 Eur, kai šiemet verslo liudijimai jiems kainuodavo 90 Eur metams.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, turintys teisę į verslo liudijimų lengvatas, už juos mokės dar mažiau. Tai lėmė Tarybos priimtas sprendimas dėl verslo liudijimų lengvatų dydžių. Netgi 50 proc. siekiančiomis verslo liudijimų įkainių lengvatomis džiaugsis asmenys, priklausantys šioms grupėms: 1) bedarbiams, 2) tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio ar studijuoja nuolatine studijų forma, 3) tėvams (įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 4) mokiniams bei studentams, 5) asmenims, turintiems tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui, 6) dirbantiesiems, 7) vidutinės ir sunkios negalios žmonėms, 8) pensininkams. Tuo tarpu 40 proc. nuolaida taikoma tėvams, vieniems auginantiems vaikus iki 18 metų arba vyresnius, jeigu jie mokosi pagal bendrojo lavinimo ar dieninės studijų programas. Asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis, 2021 m. bus taikoma 30 proc. lengvata verslo liudijimams įsigyti.

Tikimasi, kad priimtas sprendimas leis Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams efektyviau vykdyti veiklas bei pasirūpinti savo šeimos narių materialine gerove. Naujieji verslo liudijimų įkainiai galios visus 2021 m.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.