Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui adresu Katedros g. 4, Kaišiadorys LT-56121 arba el. paštu edita.navickiene@kaisiadorys.lt, nurodžius „Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo atrankai“,  nuo 2024 m. kovo 25 d. iki  balandžio 8 d.

Programa turi būti skirta vienai iš šių sričių:

  • mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtra Savivaldybėje;
  • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
  • asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
  • andragogų kompetencijų tobulinimas;
  • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
  • asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Programa turi būti registruota Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), adresu https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml 

Programos akredituojamos tik Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centre. Dėl akreditacijos kreiptis į Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkę Aušrą Taparauskienę el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.

Programa turi būti ne trumpesnė, negu 40 valandų (jos gali būti paskirstytos taip: 24 val. kontaktinės, 16 savarankiško darbo).

Gavę finansavimą, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai privalo sudaryti mokymo sutartį su neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos dalyviu.

Vienos programos įgyvendinimui skiriami galima maksimali suma – ne daugiau kaip 1000 eurų, atsižvelgiant į dalyvių skaičių:

  • ne mažiau kaip 15 dalyvių programoje – 500 Eur
  • ne mažiau kaip 30 dalyvių programoje – 1000 Eur

Konkurso atrankos tvarkos aprašas

Rekomenduojamas sutarties pavyzdys su paslaugos gavėju

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Edita Navickienė telefonu nr. 8 671 78909, elektroniniu paštu edita.navickiene@kaisiadorys.lt