Skundų dėl nesaugios ūkinės komercinės veiklos 2019 m. Kaišiadorių rajone apžvalga

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyrius (toliau – NVSC Kaišiadorių skyrius) informuoja, kad 2019 metais buvo gauti 147 skundai dėl nesaugios ūkio subjektų veiklos,  tai 16 proc. mažiau nei 2018 metais. Per metus buvo išnagrinėti 146 skundai, iš kurių 121 buvo pagrįstas (tai sudaro 83 proc.), 10 skundų buvo persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms.

2019 metais 11 skundų gauta dėl ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos, iš kurių 6 buvo pagrįsti (55 proc.). Patikrinimų metu buvo nustatyti 6 higienos normos reikalavimų pažeidimai (patalpos neapsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių, karšto vandens temperatūra neatitiko reglamentuojamų ribinių dydžių; buvo naudojama nepatikrinta ir techniškai netvarkinga medicininė įranga).

Gautas 1 skundas dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos. Skundas nepagrįstas, nes operatyviosios valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu išvardintos aplinkybės nepasitvirtino.

Gautas 1 skundas dėl kvapų, tačiau skundo nagrinėjimas I etape buvo nutrauktas, nes pareiškėja pateikė prašymą skundo toliau nenagrinėti, kadangi įmonė, skleidžianti kvapą, pati trūkumus pašalino.

Gautas 1 skundas dėl AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ gyvenamojoje aplinkoje keliamo triukšmo. Skundo nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėja NVSC Kaišiadorių skyrius specialistams pateikė klaidinančius duomenis, todėl skundas pripažintas nepagrįstu.

Lyginant su 2018 metais, 26 proc. išaugo skundų dėl blogų kalėjimo sąlygų laisvės atėmimo vietose skaičius. Per 2019 metus gauti ir išnagrinėti 135 skundai dėl blogų kalėjimo sąlygų, iš kurių 116  buvo pagrįsti (tai sudaro 86 proc.). Iš laisvės atėmimo vietų dauguma skundų buvo dėl blogo patalpų įrengimo ir blogos inventoriaus būklės, nepakankamo nuteistųjų aprūpinimo valymo ir asmens higienos priemonėmis, dėl nepakankamos dirbtinės apšvietos ir patalpų mikroklimato, dėl buitinių kenkėjų ir nariuotakojų patalpose, dėl netinkamai atliekamos bendrojo naudojimo dušo patalpos dezinfekcijos ir ant sienų paviršių susiformavusio pelėsio, dėl kirpyklos įrengimo ir netinkamos kirpimui naudojamų instrumentų priežiūros bei vienkartinių apdangalų ir užtiesalų trūkumo, dėl nesudarytų sąlygų išsidžiovinti asmeninius drabužius, dėl patalynės ir čiužinių netinkamos dezinfekcijos. Patikrinimų metu nustatyti net 359 įvairaus pobūdžio higienos reikalavimų pažeidimai.

Lyginant su 2018 metais, NVSC Kaišiadorių skyrius atliko 4,2 karto daugiau grįžtamosios kontrolės patikrinimų, iš kurių 84 proc .patikrinimų sudarė laisvės atėmimo vietų įstaigų patikrinimai. Minėtų patikrinimų metu buvo nustatyta, kad daugiau kaip pusėje patikrinimų pažeidimai nepašalinti dėl riboto įstaigų finanasvimo, todėl nepakeisti sulaužyti langų rėmai, neatnaujinta dirbtinio apšvietimo sistema.

NVSC Kaišiadorių skyriaus spacialistai, patikrinę gautą pranešimą dėl nelegaliai teikiamų grožio paslaugų, nustatė, kad informacijoje išvardintos faktinės aplinkybės pasitvirtino, nes adresu Vilniaus g. 3, Kaišiadorys buvo teikiamos plaukų priežiūros paslaugos, nurodytai veiklai neturint išduoto leidimo-higienos paso. Neteisėta veikla nedelsiant buvo sustabdyta, veiklą vykdžiusiam asmeniui surašytas Administracinio nusižengimo protokolas ir jam paskirta minimali 150 eurų bauda.

NVSC Kauno departamento Kaišiadorių skyrius informuoja, jeigu esate nepatenkinti suteiktomis paslaugomis ar turite pagrįstos informacijos dėl ūkinės veiklos, vykdomos galimai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, prašome kreiptis adresu Gedimino g. 48, Kaišiadorys, tel.  (8 346) 52 296, el. p. kaisiadorys@nvsc.lt