Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pritarė įstaigų atnaujinimui pagal atsinaujinančius energijos išteklius

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba gegužės 16 d. posėdyje pritarė įstaigų atnaujinimui pagal atsinaujinančius energijos išteklius. Sprendimai priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“. Priemonės tikslas – atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimo visuomeninės (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas.

Planuojama įrengti saulės fotovoltines elektrines ant VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Kaišiadorių ligoninės, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro, Kaišiadorių rajono savivaldybės pastatų. Šie objektai buvo pasirinkti atsižvelgiant į didžiausias energijos sąnaudas.

Savivaldybės mero V. Tomkaus teigimu, „priimdama šį sprendimą, Savivaldybės taryba vadovaujasi pasauline patirtimi ir siekia rajone diegti išmanius sprendimus, modernias technologijas bei nuosekliai laikosi praktikos didinti savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo efektyvumą, mažinti savivaldybės įstaigų ir savivaldybei priklausančių pastatų išlaikymo sąnaudas, siekiant daugiau biudžeto lėšų skirti infrastruktūrai atnaujinti ir kitoms problemoms spręsti“.

Projektai bus finansuojami pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2016 metų Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo priemonę 1.2.1 „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“. Klimato kaitos specialiosios programos finansuojamoji dalis sudaro 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, 10 proc. įgyvendinamų projektų išlaidų prisidės Kaišiadorių rajono savivaldybė. Visi pateikti projektai bus atrenkami konkurso būdu. Planuojama, jog saulės fotovoltinės elektrinės bus įrengtos 2017 metais, o lėšos, skirtos projektams įgyvendinti, atsipirks per 1 metus. Įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės ne tiktai užtikrins elektros energijos gamybą pastatų išlaikymo poreikiams šiltuoju metų laiku, bet ir leis iki 50 kWh elektros energijos perduoti skirstomiesiems tinklams nemokamai saugoti, kurią bus galima naudoti šaltuoju metų laiku.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.