Kaišiadoryse pradedamas šildymo sezonas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 63 punktais, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė pasirašė įsakymą dėl 2022-2023 metų šildymo sezono pradžios, kuriuo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2022 m. spalio 11 d. skelbiama šildymo sezono pradžia.

Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo, sveikatos priežiūros įstaigų šildymo sezonas prasideda nuo 2022 m. spalio 11 d.

Kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ar savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovai, nusprendę pradėti šildymo sezoną vėliau negu nustatyta savivaldybės administracijos direktorės įsakymu, priima sprendimą dėl savo pastatų šildymo pradžios kitu laiku, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų ir apie savo sprendimą informuoja šilumos tiekėją.

Kiti šilumos vartotojai (įskaitant ir daugiabučius namus) nusprendę pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku negu šildymo sezono pradžia, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui.