Uždarius ugdymo įstaigas Kaišiadoryse veiks viena mišraus amžiaus grupė

Kaišiadorių rajono savivaldybė penktadienį informavo, kad po įvykusio posėdžio, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 2 ir 3 punktais, nusprendžiama nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir švietimo veiklą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose. Pavedama Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ direktoriui užtikrinti vienos mišraus amžiaus vaikų grupės veiklą, vaikų priežiūrai išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.