Keičiasi šilumos kainos kintamosios dalies apskaičiavimo tvarka

Atsižvelgdama į įstatymo pakeitimus, VERT 2022-09-13 pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas, reglamentuojančias kintamosios šilumos kainos dedamosios skaičiavimą.

Pakeitimų esmė

2022 m. liepą įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams ir VERT pakoregavus šilumos kainų nustatymo metodiką galutinės šilumos kainos vartotojams bus apskaičiuojamos pagal aktualią šilumos tiekėjų naudojamo kuro struktūrą bei kainas.

Šiais pakeitimas buvo panaikinta iki šiol šilumos kainose užfiksuota kuro struktūra, apribojusi šilumos tiekėjų pasirinkimą naudoti alternatyvias kuro rūšis.

Taip pat šilumos kainose įvertinamos kuro kainos bus apskaičiuojamos šilumos tiekėjų nuožiūra, įvertinant ir planuojamo įsigyti kuro kainą, t. y. nebelieka reikalavimo šilumos kainas skaičiuoti naudojant išskirtinai faktines kuro kainas. Dėl pastarojo apribojimo smarkiai išaugus kuro žaliavų kainoms šilumos tiekimo įmonės vis dažniau susiduria su finansiniais sunkumais, apribojančiais įmonių galimybes palankesnėmis sąlygomis įsigyti reikalingo kiekio.

Šiais pakeitimai siekiama sudaryti galimybes ūkio subjektams lanksčiau priimti sprendimus dėl optimalaus kuro įsigijimo būdo, sudaryti objektyvias sąlygas šilumos tiekimo įmonėms pasidengti kuro įsigijimo kaštus bei sumažinti kasmėnesinį šilumos kainų pokytį šildymo sezono metu.

Pažymėtina, kad VERT ir toliau tikrins įmonių faktines sąnaudas bei įstatymuose numatytų reikalavimų dėl kuro rūšies įsigijimo įgyvendinimą, o nustačius neatitikimus tarp šilumos kainoje įvertintų bei faktinių sąnaudų, jas įvertins atlikdama šilumos kainų nustatymo procedūrą.

Pakeitimų įgyvendinimas

Atsižvelgdama į šiuos metodikos pakeitimus VERT 2022 m. rugsėjo 16 d. pakoregavo 25 šilumos tiekėjų, realizuojančių daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kurių kainos buvo nustatytos vienašališkais VERT sprendimais, šilumos kainos kintamąsias dedamąsias. Šie tiekėjai, apskaičiuodami spalio mėn. šilumos kainą, galės taikyti pakeistos metodikos nuostatas.

VERT taip pat pateikė informaciją  savivaldybėms ir 23 šilumos tiekėjams kaip turėtų būti pakeisti savivaldybių ar bendrovių valdybų sprendimai, kuriais nustatytos šilumos kainos tiekėjams. Savivaldybėms ir šilumos tiekėjų valdyboms pakeitus savo priimtus sprendimus iki rugsėjo 25 d., šie šilumos tiekėjai, apskaičiuodami spalio mėn. šilumos kainą, taip pat galės taikyti pakeistos metodikos nuostatas. Nesuspėjus to padaryti, spalio mėnesio kaina bus apskaičiuoja įprasta (iki pakeitimų galiojusia) tvarka, o pakeitimai pritaikomi nuo lapkričio mėnesio.