Naujausi populiariausių Kaišiadorių rajono maudymosi vietų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuras kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams vandens kokybę. Kaišiadorių rajone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno eneterokokų; žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vykdant stebėseną siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą. Tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimų planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Šiemet Kaišiadorių rajone tiriama septynių vandens telkinių vandens kokybė: Girelės tvenkinyje, Ščebnicos tvenkinyje, Kiemelių ežere, Kalvių ežere, Vilūnų ežere, Statkūniškio ežere ir Žaslių ežere.

Rugpjūčio 16 dienos paimtų ir ištirtų vandens mėginių kokybės rezultatai parodo, kad populiariausių Kaišiadorių rajono maudymosi vietų vandens kokybės rezultatai yra puikūs ir atitinka mikrobiologinių tyrimų rezultatų vertinimo normas. Mažiausias žarnyno lazdelių skaičius 100 ml rugpjūčio 16 dienos tyrimo rezultatais aptiktas Girelės bei Statkūniškio ežeruose – <4, o visiškai jų neaptikta Ščebnicos tvenkinyje. Žarnyninių enterokokų rugpjūčio 16 dieną Ščebnicos, Statkuūniškio ir Žaslių ežeruose rasta <4, o Girelės tvenkinyje jų visiškai neaptikta.

Vandens telkinių kokybė