Nuteistasis, iš Kinijos siuntęsis ir gabenęs labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, Kaišiadorių teismo malonės nesulaukė

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai atsisakė tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nutarimą taikyti nuteistajam A. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos su intensyvia priežiūra neatlikus  3 metų 6 mėnesių 2 dienų laisvės atėmimo bausmės.

„Nuteistasis A. M. yra pateikęs Komisijai prašymą lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, taip pat atlikęs minimalią įstatymo nustatytą paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, kuomet jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos ir tai sudaro formalų pagrindą priimti sprendimą dėl jo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, tačiau lygtinio paleidimo taikymui taip pat būtinos sąlygos – individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių vykdymas ir manymas, jog nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, kurį sąlygoja žema nusikalstamo elgesio rizika ir (ar) pažanga ją mažinant. “ – rašoma teismo nutartyje.

Primenama, kad A. M. nuteistas Vilniaus apygardos teismo 10 metų 3 mėnesių kalėjimo bausme, už tai, kad jis, iš Kinijos neteisėtai siuntė labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos bei, neturėdamas leidimo ir išvengdamas muitinės kontrolės per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, gabeno psichotropines medžiagas.

Teismas pažymėjo, jog, jis per visą bausmės atlikimo laikotarpį nesielgė išimtinai teigiamai. Nuteistasis, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, keturis kartus pažeidė pataisos įstaigos vidaus tvarkos taisykles bei režimo reikalavimus, padarydamas ir itin šiurkštų pažeidimą (uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas), už ką jam buvo skirtos keturios drausminės nuobaudos, ir nors paskirtos drausminės nuobaudos nebegalioja, tačiau ši aplinkybė neleidžia teismui vertinti nuteistojo elgesio kaip nepriekaištingo. Nuteistojo elgesys viso bausmės atlikimo metu, jo sugebėjimas laikytis nustatytos tvarkos ir paklusti reikalavimams, yra svarbus vertinant probacijos taikymo galimybę, kadangi lygtinis paleidimas taip pat neišvengiamai susijęs su tam tikrų įpareigojimų ir draudimų nustatymu lygtinai paleidžiamam asmeniui.

Taip pat, teismas pažymėjo, kad vis dar išskiriami A. M. asmenybę neigiamai apibūdinantys kriminogeniniai rizikos veiksniai: gyvenimo stilius ir draugai, kurie nustatyti vertinant nuteistojo praeitį, tai pat ir jo elgesį bei mąstymą jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo metu.

Šių duomenų kontekste, įvertinus Komisijos nutarimo patvirtinimui pateiktą medžiagą, taip pat Socialinio tyrimo išvadoje nurodytas aplinkybes, jog nuteistasis supranta, kad turi problemų ir jaučia poreikį jas spręsti, tačiau tarp to, ką jis vertina kaip problemą ir to, kaip supranta, kaip jis pats prisidėjo prie tos problemos atsiradimo, yra prieštaravimų; apgalvoja tik kai kurias savo veiksmų pasekmes bei pernelyg pasitiki sėkmės tikimybe nėra pagrindo teigti, jog šiuo metu nuteistojo pastangų pakanka jo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos.

Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.