Parengtas elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo Kaišiadorių rajone planas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymu, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija parengė 2022–2030 metų Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo Kaišiadorių rajone planą.

Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslas – kuriant ir plėtojant viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Lietuvoje, skatinti naudotis elektromobiliais, siekiant sumažinti naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir sušvelninti transporto neigiamą poveikį aplinkai.

Šiuo metu Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje yra įrengta viena viešoji elektromobilių įkrovimo stotelė su dviem įprastos galios prieigomis Kaišiadorių m. Gedimino g. automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie Gedimino g. 32 pastato.

Pagal parengtą Planą 2022–2030 metais numatoma Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje įrengti 88 viešąsias ir pusiau viešąsias įkrovimo prieigas. Elektromobilių įkrovimo stotelės bus įrengiamos Savivaldybės iniciatyva bei lėšomis viešose erdvėse bei privačių (fizinių ir juridinių) asmenų lėšomis privačiose erdvėse.

Nustatytiems nacionaliniams viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslams pasiekti ir reikalavimams įvykdyti yra planuojamos lėšos iš 2021–2027 m. ES investicijų programos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF), Darnaus judumo fondo ir kitų šaltinių. Susisiekimo ministerija iš RRF (savivaldybėse be Darnaus judumo mieste planų (DJMP), degalinėse, stotyse, uostuose, šalia valstybinės reikšmės kelių) ir 2021–2027 m. ES investicijų programos (savivaldybėse su DJMP) iš viso planuoja skirti ~86 mln. Eur viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo skatinimui. Šia parama viešųjų ir pusiau viešųjų prieigų įrengimui (įgyvendinant savivaldybių parengtus elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros planus) bus kviečiamos pasinaudoti savivaldybės ir verslas. Finansinės paskatos viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros vystymui planuojamos nuo 2022 m. pabaigos iki 2026–2029 m.

Pusiau viešoji elektromobilių įkrovimo prieiga – iš dalies vieša elektromobilių įkrovimo prieiga, kuri yra prieinama visiems elektromobilių vairuotojams elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriaus nustatytu laiku nustatytoje teritorijoje ir įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą.

Kviečiame visus, tiek privačius asmenis, tiek verslo atstovus, planuojančius įrengti pusiau viešąsias elektromobilių įkrovimo prieigas, teikti pasiūlymus įtraukti į Planą vietas, kuriose būtų tikslinga įrengti įkrovimo prieigas. Parengtas Planas, gauti pasiūlymai bus svarstomi ir Planas bus koreguojamas.

Pasiūlymus kviečiame teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, įstaigos kodas 188773916, Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20 450.