Patalpų naudojimo ne pagal paskirtį išimtys

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai informuoja, kad norint gauti leidimą higienos pasą, patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis turi atitikti ūkinę komercinę veiklą, kuriai prašoma leidimo-higienos paso.

Šiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (nauja redakcija 2018-01-24 Nr.85), patvirtintos išimtys, dėl statinio ar patalpų naudojimo ne pagal paskirtį.

Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla, kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro gali būti vykdomos gydymo, viešbučių, gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties patalpose.

Ugdymo veikla (ikimokyklinio, bendrojo lavinimo mokyklų, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų, profesinių mokyklų, aukštųjų mokyklų ugdymo veikla) gali būti vykdoma mokslo paskirties patalpose, tačiau yra taikomos išimtys – ikimokyklinio amžiaus, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ir bendrasis vidurinis ugdymas, galimas ir gyvenamosios, vienbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų paskirties ir neįrengus papildomo įėjimo. Vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veiklai taip pat taikomos išimtys- veikla galima viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio ir paslaugų paskirties patalpose.

Jei planuojama stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos ar stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla, tuomet vaikų namų, prieglaudų, globos namų, šeimos namų patalpų paskirtis turi būti gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), gyvenamoji (vieno buto, dviejų butų ir daugiabučiai) arba gydymo.

Apgyvendinimo paslaugų veikla galima šios paskirties patalpose: viešbučių, motelių, svečių namų veikla – viešbučių paskirties; turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų, kempingų veikla –  poilsio paskirties, o sanatorijų, reabilitacijos centų veikla – gydymo paskirties patalpose.

Kosmetikos gaminių gamybą galima vykdyti ne tik gamybos paskirties patalpose bet ir gyvenamosios (vieno buto), prekybos (tik vaistinėse) ir paslaugų (tik grožio salonuose) pastatuose. Šios išimtys kosmetikos gaminių gamintojams taikomos, kai veiklą vykdo ne daugiau kaip 5 žmonės, nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai ir jeigu nevykdoma natūraliųjų eterinių aliejų gavyba ir rafinavimas.

Grožio paslaugų, soliariumų, sporto, pirčių, saunų patalpų paskirčiai taikomos išimtys- veikla galima paslaugų, gydymo, sporto, viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio paskirties patalpose. Skalbyklos paslaugos gali būti vykdomos paslaugų, viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros ir poilsio paskirties patalpose.

Išimtys netaikomos ligoninių, profesinių mokyklų ugdymo, aukštųjų mokyklų ugdymo, baseinų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo, kremavimo, balzamavimo veikloms.