Pristatyta 2015 m. Kaišiadorių rajono civilinės saugos veiklos ataskaita

2016 m. vasario 23 d. vyko Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis, kuriam pirmininkavo Administracijos direktorius Česlovas Neviera.

Posėdžio metu buvo aptarta 2015 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos būklė, savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimas, taip pat savivaldybės civilinės saugos būklės vertinimo rezultatai, įvertintas rajono ESK, ESOC, tarnybų, ūkio subjektų, institucijų ir įstaigų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, priemonės, kurias galima numatyti civilinės saugos būklei ir pasirengimui reaguoti į ekstremaliąsias situacijas gerinti. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotojas Algimantas Janavičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Vaicekauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistas Rimas Kiselys pristatė 2015 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos ataskaitą. Posėdžio metu taip pat pasisakė Kauno apskrities civilinės saugos valdybos viršininkas Albertas Ziminskas, Kauno APGV Kaišiadorių PGT viršininkas Gintaras Kuktelionis, Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Marijonas Kriaučiūnas, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato viršininkas Ramūnas Grigonis, UAB „Kaišiadorių šiluma“, UAB „Kaišiadorių vandenys“ , ŽŪB „Nematekas“ atstovai.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto