Pritarta Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimo projektui

Lietuvos Respublikos kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson  2017 m.  gegužės 3 d. pasirašė įsakymą Nr. ĮV-621 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-837 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo.

Šiuo įsakymu į finansuojamų projektų sąrašą buvo įtrauktas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos projektas – Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas).

Projektas planuojamas centrinėje Kaišiadorių miesto dalyje kompleksiškai sprendžiant tikslinės teritorijos problemas: didinti kultūros paslaugų kokybę ir įvairovę bei užtikrinti prieinamumą. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka buvo pasirinkta kaip viena iš tikslinės teritorijos – Kaišiadorių miesto – svarbiausių kultūrinių resursų, galinčių prisidėti prie socialinės ir ekonominės situacijos gerinimo. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra pagrindinėje miesto dalyje (adresu Gedimino g. 69, Kaišiadorys) šalia tokių objektų kaip Kaišiadorių rajono savivaldybė, A. M. Brazausko vardo parko, Kaišiadorių kultūros ir meno centro, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vieta yra patogi ir tinkama viešajai paslaugai teikti, o paslaugų prieinamumas bus dar labiau užtikrinamas sukūrus naujas erdves veiklai ir užtikrinus neįgaliųjų patekimą į biblioteką. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatas pastatytas 1978 m. Nuo jo pastatymo nebuvo rekonstruojamas, atlikti tik smulkūs remonto darbai. Pagrindinė projektu sprendžiama problema – kokybiškų ir aktyviai į kultūros vartotojus orientuotų paslaugų kokybės ir jų prieinamumo neužtikrinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Atsižvelgus į dabartinius lankytojų poreikius ir šiuolaikinės, naujoviškos bibliotekos reikalavimus,  užtikrinti bibliotekos erdvę bendruomenės narių poreikių tenkinimui bus atliekami Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paprastojo remonto darbai (planuojama atlikti vidaus apdailos darbus, vidaus santechnikos darbus, vidaus elektros tinklų atnaujinimą, elektroninių ryšių atnaujinimą, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos atnaujinimą, šildymo sistemos atnaujinimą). Po projekto įgyvendinimo čia bus ir toliau tęsiama dabartinė veikla, t. y. organizuojami renginiai, vyks edukacijos bei padidės šių renginių intensyvumas. Atnaujintas bibliotekos pastatas suteiks galimybę lankytojams turiningai praleisti laisvalaikį, plėsti žinias, bendrauti ir patiems inicijuoti veiklas.

Pagrindinis projekto siekiamas rezultatas yra padidėję lankytojų srautai dėl pagerėjusių Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros sąlygų. Sukūrus tinkamas technines infrastruktūros sąlygas bibliotekoje, bus sukurtos tinkamos sąlygos vykdyti esamas paslaugas ir atsiras galimybė teikti naujas, anksčiau neteiktas paslaugas bendruomenei (kurioms jaučiamas didelis poreikis), taip pat pagerės galimybės organizuoti įvairius patrauklius renginius ir atitinkamai pritraukti naujus dalyvius bei lankytojus.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.