Sausio 13-ios minėjimas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje

Turbūt kiekvienam žmogui įdomi jo tautos istorija. Mūsų, lietuvių, istorija labai turtinga. Ne vienas didvyris aukojo savo gyvybę dėl Lietuvos, dėl jos ateities, dėl mūsų tolimesnio gyvenimo.

1991 m. sausio 13 – oji – taip pat tapo mūsų istorijos dalimi. Tą dieną mūsų tauta kovojo dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir pasipriešino sovietų priespaudai.

Vyko žiauri kova. Sovietų kareiviai bandė sutrukdyti lietuviams atgauti Nepriklausomybę. Žmonių minia skandavo žodį „Laisvė“. Daug žmonių buvo sužeista, o 14 iš jų nebesulaukė rytojaus. Jie – Lietuvos didvyriai.

Sausio 13-osios rytą Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija solidarizavosi su visos Lietuvos žmonėmis 8 val. languose uždegdama žvakutes. Jos primins dramatiškas dienas, kai Lietuvos visuomenė vienijama aukštesnių tikslų ir idėjų apgynė savo Nepriklausomybę. Mokiniai ir mokytojos prisisegė neužmirštuolės žiedą – šios dienos „Neužmiršk“ simbolį.

Prieš pamokų pradžią prie mokyklos buvo užkurtas laužas, vyresni mokiniai su mokytojomis tylos minute pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, giedojo Lietuvos himną. Mokytojos vedė netradicines – žmogiškumo pamokas.

1 B klasės mokytoja Lina Alionienė kartu su 1 C klasės mokytoja Zita Genevičiene žvakių šviesoje prisiminė tuos, kurie prieš 26 metus atidavė savo gyvybę už mūsų Tėvynės laisvę, Nepriklausomybę, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. Tylos minute pagerbę žuvusiuosius už Lietuvos laisvę ir visi sugiedoję Lietuvos himną mokiniai klausėsi mokytojų pasakojimo apie 1991 m. sausio įvykius ir Laisvės gynėjų dienos reikšmę.

Mokytojos iliustravo savo pasakojimą istorine dokumentine medžiaga, filmais. Moksleiviai žiūrėjo dokumentinį filmą „1991 sausio 13 prisimenant“, pasidalino savo žiniomis, kurias įgijo pamokose, sužinojo iš tėvelių ir įvykių liudininkų pasakojimų. Mokytoja Lina padalino mokiniams po spalvotą lapelį, simbolizuojantį Lietuvos valstybės vėliavą – geltona, žalia, raudona. Mokiniai ant jų užrašė po gražų žodį: Lietuva, Laisvė, Meilė, Tėvynė, Garbė… gražiai nupiešė ant jų ir nuspalvino. Abi klasės – 1 B ir 1 C padarė bendrą plakatą iš šių spalvotų piešinių, mokytojos šalia užrašė: „Sausio 13 – oji Laisvės Gynėjų Diena“ ir pakabino mokyklos stende.

Pilietiškumo, istorinės atminties pažadinimo pamokos vertingos. Tik pažindami ir gerbdami praeitį, galime kurti Lietuvos ateitį, mokytis atsakomybės. Tai – mūsų Lietuvos istorijos dalis, norėtųsi, kad ji neišdiltų iš lietuvių atminties ir mes visi suprastume, kaip svarbu atkovojus laisvę jos neprarasti.

Žydronė Paškevičienė
1 B klasės Skaistės Paškevičiūtės mama