Seimas po svarstymo pritarė siūlymui didinti švietimo darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus

Seimas po svarstymo pritarė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siūloma padidinti nustatytus minėtos grupės asmenų minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. Svarstomais pakeitimais siekiama sudaryti sąlygas mokėti teisingą darbo užmokestį, neleidžiantį atsirasti nepagrįstai minimalių ir maksimalių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų sanklotai („persidengimui“), kad nustačius 730 eurų minimaliąją mėnesinę algą ir 181 eurų bazinį dydį minimalūs kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.

Svarstymo Seimo posėdyje metu pritarta siūlymui didinti žemiausius valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus 1 punktu. Pasak pasiūlymo iniciatorių Seimo narių Lino Kukuraičio ir Editos Rudelienės, šis didinimas turės įtakos tik kiek daugiau negu 100 įstaigų vadovų, dėl to finansinė našta biudžetui nebus didelė, o socialinis teisingumas bus užtikrintas.

Svarstomu projektu taip pat siūloma keisti šiuo metu galiojančio įstatymo 5 priedą, reglamentuojantį mokytojų pagalbos mokiniui specialistų ir švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas.

Projektui po svarstymo pritarė 121, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė vienas Seimo narys.