Skirta dalis lėšų Kaišiadorių miesto aikštės rekonstrukcijai

2015 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras pasirašė įsakymą, kuriame numatoma skirti Lietuvos Respublikos 2016 metų prognozuojamą valstybės biudžeto specialią tikslinę dotaciją Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 200 tūkst. Eur Kaišiadorių rajono  savivaldybei investicijų projektui „Kaišiadorių miesto aikštės su  prieigomis rekonstrukcija“ finansuoti.

2016 m. sausio 8 d. Savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera raštu kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos ir paprašė skirti 800 tūkst. eurų tikslinio finansavimo lėšų, nes priešingu atveju savivaldybės administracija negalės įsisavinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu skirtų 200 tūkst. eurų.

2015 m. buvo parengtas Kaišiadorių miesto aikštės techninis projektas. Šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros aikštės rekonstrukcijos darbams atlikti.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.