Startuoja vandens kokybės gerinimo projektas

Jau šį rudenį Kaišiadorių savivaldybėje prasidės dideli geriamojo vandens kokybės gerinimo darbai, apie kuriuos savivaldybėje kalbama bemaž treji metai. Startą realiems darbams davė prieš kelias dienas, t.y. gegužės 31 d., geriamąjį vandenį savivaldybės gyventojams tiekiančios UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo sutartis.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašytoje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete numatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3.445.950,18 Eur. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų UAB „Kaišiadorių vandenys” skiriama iki 2.201.697,60 Eur, t. y. Apie 64 proc., projektui realizuoti reikiamos sumos. Kitą pusę reikiamų lėšų privalės apmokėti UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir projekto partneris – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Vandens kokybei gerinti Kaišiadorių miesto centrinėse gatvėse – Gedimino g., Basanavičiaus g., Paukštininkų g., Vytauto Didžiojo g., Žaslių g. bei išilgai Lomenos upe – jau 2015 metais buvo rekonstruota beveik 4,4 km nuotekų tinklų ir apie 5,5 km vandens tiekimo tinklų. Atlikus šiuos darbus 5438 Kaišiadorių miesto gyventojams buvo pagerinta vandens tiekimo tinklų kokybė, o 5313 gyventojams pagaliau pagerėjo nuotekų surinkimas.

Savivaldybės administracija, kuri gyventojų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu įvardijo kaip prioritetinę savivaldybės problemą, yra pasiryžusi nesustoti ir toliau siekti užsibrėžtų tikslų gerinant gyvenimo kokybę ne tik viso rajono gyventojams, bet ir pas mus atvykstantiems svečiams. Todėl jau artimiausiomis dienomis UAB „Kaišiadorių vandenys“ paskelbs viešąjį pirkimą dėl Žaslių seniūnijos (Guronių ir Talpūnų kaimų) senų vandentiekio ir nuotekų rekonstrukcijos bei naujų tinklų plėtros.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ eilę metų sprendžia šioje seniūnijoje įsisenėjusias vandens tiekimo problemas, kadangi seni tinklai yra susidėvėję, vamzdžių skersmenys per maži, todėl padažnėjo avarijos, o tai keldavo nemažai nepatogumų vietos gyventojams. UAB „Kaišiadorių vandenys“ tikisi, kad paskelbus viešą pirkimą, jame dalyvaus nemažai tiekėjų, todėl bus galima nusipirkti tinklų klojimo darbus už konkurencingą kainą ir tinkamai panaudoti ES skiriamas lėšas. Pasirašius sutartį su rangos įmone visų pirma rangovas rengs Žaslių seniūnijos (Guronių ir Talpūnų kaimų) tinklų klojimo projektą, su kuriuo bus viešai supažindinti vietos gyventojai. Gavus statybą leidžiantį dokumentą rangovas statybos darbus turėtų pradėti 2019 m. II ketvirtį. Žaslių seniūnijoje pakloti apie 5,5 km naujų vandens tiekimo tinklų ir apie 12 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, todėl 323 vietos gyventojai turės galimybę prisijungti prie naujų vandentiekio tinklų, o 416 gyventojams pagaliau pagerės nuotekų surinkimas.

Galimybę plėtoti gyventojų aprūpinimą ES direktyvų reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą, didinti vandentvarkos paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę, mažinti aplinkos užterštumą suteikia Europos Sąjungos parama – 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt

Šį tinklų plėtros projektą bus siekiama užbaigti iki 2020 m gegužės mėn. pabaigos. Visu projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami vieši susitikimai su vietos bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotomis grupėmis, platinama kita aktuali projekto įgyvendinimo informacija. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Sigutę Bliujienę, tel. . +370 655 23806 ar el. paštu sigute.bliujiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija iš anksto atsiprašo Guronių ir Talpūnų kaimų gyventojų ir svečių už laikinus nepatogumus, kol vyks statybos darbai, ir prašo būti kantrius.