Trumpėja mobilaus patikros punkto Kaišiadoryse darbo laikas

Nuo vasario 1 d. trumpėja mobilaus patikros punkto Kaišiadoryse darbo laikas. Gyventojai bus priimami pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 9.00–11.00 val. Didėjant sergamumui, mobilaus punkto darbo laikas gali būti ilginamas.

Mobilus punktas įsikūręs prie VšĮ Kaišiadorių  pirminės sveikatos priežiūros centro (Beržyno g. 27, Kaišiadorys). Jame dirba, darbą organizuoja ir  koordinuoja VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras. Esant poreikiui, skirti darbuotojus ir užtikrinti jų apmokymą bei tolimesnį darbą mobiliame punkte  turės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

Kaip  registruotis tyrimui?

Pacientas ar jo atstovas registruojamas tiksliniams ar profilaktiniams tyrimams, paskambinus į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808.

Karštosios linijos konsultantas, įvertinęs paciento pateiktus duomenis, priima sprendimą, ar skambinantį pacientą tikslinga ištirti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Įvertinęs paciento pateiktą pirminę informaciją ir nusprendęs, jog jam tikslingas tepinėlio paėmimas, Karštosios linijos konsultantas surenka šią informaciją: paciento vardą, pavardę, savivaldybę, iš kurios skambina pacientas, asmens kodą, mobiliojo telefono numerį, ar pacientas gali asmenine transporto priemone atvykti pats ar būti atvežtas kito asmens į mobilų punktą.

Karštosios linijos konsultantas apie pacientą surinktą informaciją perduoda Kaišiadorių mobilaus punkto koordinatoriui telefonu.

Kaip  atvykti į mobilų  punktą?

Mobilaus punkto koordinatorius informuoja pacientą trumpąja žinute į paciento nurodytą mobiliojo telefono numerį apie laiką ir adresą, kuriuo pacientas turi atvykti. Kiekvienam skambinančiam pacientui nurodoma, atvykus į mobilų punktą, nelipti iš automobilio ir neatidaryti lango, kol nebus nurodyta kitaip, instruktuojama, kaip bus vykdoma tepinėlio paėmimo procedūra. Taip pat nurodoma vykstant į mobilų punktą pasiimti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Į mobilų punktą draudžiama atvykti viešuoju transportu. Asmenys gali pasinaudoti taksi ir pavėžėjimo paslaugomis. Negalinčių atvykti savo transportu asmenų pavėžėjimu į mobilų punktą privalo pasirūpinti savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“, į kurią pacientas kreipiasi tel. 8 687 24 331.

Kaip elgtis  atvykus į mobilų  patikros  punktą?

Pacientui atvykus, koordinatorius patikrina prie įvažiavimo į mobilų punktą atvykusio paciento asmens tapatybės dokumentą ir registraciją patvirtinantį pranešimą (paciento paprašoma prie automobilio lango pridėti mobilųjį telefoną ir parodyti gautą registracijos žinutę bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Kaip  elgtis  po  atlikto  tyrimo?

Po ėminio paėmimo grįžti į namus ir laukti tyrimo atsakymo. Jeigu pacientas grįžo iš užsienio ar turėjo kontaktą su patvirtintu COVID-19, jam primenama, kad jis turi laikytis izoliacijos ir izoliuotis namuose 14 dienų po paskutinės atvykimo į Lietuvą dienos ar po paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos.

Jei asmuo nebuvo išvykęs iš Lietuvos ar neturėjo sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), jis turi izoliuotis namuose, kol bus gautas tyrimo atsakymas. Jei atsakymas teigiamas – šeimos gydytojo sprendimu paciento gydymas tęsiamas, kol pacientas pasveiksta.

Kaip  sužinoti  savo  tyrimo atsakymą?

Koordinatorius perspėja tiriamus pacientus, kad savo tyrimų rezultatus jie galės sužinoti e-sveikata programoje.

Koordinatorius, gavęs teigiamus tyrimo rezultatus, nedelsdamas juos turi perduoti šeimos gydytojui, informuoti NVSC ir pacientą.