Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacija

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V1-332 yra priimtas sprendimas koreguoti vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialųjį planą (toliau – Planas), ištaisant technines klaidas tekstinėje dalyje ir brėžiniuose ir išsprendžiant sprendinių kolizijas.

Plano koregavimas nekeičia patvirtinto Plano esmės – planavimo tikslų ir planavimo uždavinių, patvirtintų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2013 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V1-606, todėl nauji planavimo tikslai ir uždaviniai nebus nustatomi. Vadovaujantis Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių 42 punktu pakoreguotas Planas neteikiamas derinti ir tikrinti. Dėl naujų planavimo sąlygų nebus kreipiamasi į planavimo sąlygas išduodančias institucijas. Planas tvirtinamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Planavimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, tel. 8 346 20 221.

Plano korektūros rengėjas –VĮ Valstybės žemės fondas, Konstitucijos per. 23-401 (A korpusas), Vilnius, tel., 8 5 261 8856, kontaktinis asmuo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus viršininkė Rita Palčiauskaitė.

Išsamiau susipažinti su rengiama Plano korektūra galima darbo laiku Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Bažnyčios g. 4 (320 kab.), Kaišiadorys, tel. 8 346 20220, kontaktinis asmuo vyr. specialistė Sonata Jonikavičiene.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto